Jump to content

Cai de atac impotriva PV


CALIN

Recommended Posts

  • Administrators

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, si, după caz, a actului prin care s-a dispus una din sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute în Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României nr. 195/2002, se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării acestuia. Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, încheiat de agenţii Brigăzii de Poliţie Rutieră, se depune la judecatoria teritorial competenta (la sectorul unde a fost comisa fapta).

Aceasta se întocmeşte în 2 exemplare şi trebuie să cuprindă:

  1. cererea semnată şi datată;

  2. copia procesului-verbal de constatare;

  3. fotocopie a actului de identitate ;

  4. fotocopie a dovezii de reţinere a permisului de conducere, certificatului de înmatriculare;

  5. fotocopie a oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.

Când se contestă un proces verbal de constatare a unei contravenţii în urma căreia s-au produs avarii l autovehiculele implicate, plângerile se întocmesc în 4 exemplare, la care se adaugă, pe lângă cele 5 puncte menţionate mai sus, şi fotocopie a poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sancţiunilor contravenţionale complementare, de la data înregistrării acesteia la unitatea de politie din care face parte poliţistul care a constatat fapta. Aceasta, împreuna cu dosarul cauzei se trimite, de îndată, instanţei de judecata pe raza căreia a fost săvârşită fapta.

Instanţa investita cu solutionarea cauzei dispune asupra legalitatii si sanctiunile contraventionale complementare administrative.

Hotarârea pronuntata în prima instanta este supusa recursului.

Recursul, împreuna cu actele care au stat la baza hotarârii, se depune la instanta a carei hotarâre se ataca, în termen de 15 zile de la comunicare.

Judecata se face de urgenta, cu citarea partilor, iar hotarârea tribunalului este definitiva si irevocabila.

Posibilitatea achitarii, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, a jumatate din minimul amenzii, se aplica si în cazul cumulului de contraventii, suma datorata neputând depasi maximul prevazut de lege pentru contraventia cea mai grava.

Daca persoana împuternicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent.

În cazul în care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de catre instanta ca ea aceasta constituie contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotarârea judecatoreasca, se trimit de îndata organului în drept sa constate contraventia, pentru a lua masurile ce se impun, conform legii.

Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricaror alte persoane în masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.

În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.