Jump to content
Sign in to follow this  
Mario Bandit

ATESTE PROFESIONALE Ordinul 42-2006

Recommended Posts

DIRECTIVA 2003/59/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 15 iulie 2003

privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere

destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr.

3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei

76/914/CEE a Consiliului

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial

NR. Pagina Data

►M1 Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 L 168 35 1.5.2004

►M2 Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 L 363 344 20.12.2006

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0059:20070101:RO:PDF

Share this post


Link to post
Share on other sites

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi

turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a

anumitor categorii de conducători auto şi pentru modificarea şi completarea Ordinului

ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a

centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

http://www.mt.ro/transparenta/2008/Ordi ... %20doc.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ordinul Nr.459 din 24.04.2017

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 337 din 09 mai 2017

 

http://www.arr.ro/files/tahograf-digital/legislatie/ORDIN 459 24-04-2017.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.