Comunitatea soferilor profesionisti Jump to content

cine a dat examenul


Recommended Posts

 • Members

Ordinul Nr. 42 din 16 ianuarie 2006

Informatii de specialitate » Legislatie » Transporturi » Tip Transport » Rutiere » Legislatia privind accesul la activitate si conditiile de efectuare a transporturilor rutiere(ARR) » Reglementari privind atestarea profesionala » Conducatori auto (27 Oct 2007)

privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto

                                 

                                   

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

PUBLICAT  IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 27 ianuarie 2006

    Avand in vedere prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 59/2003/CE privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto si anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3.820/85 si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, in temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. B) si e) si ale art. 65 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

                   

CAP. 1

Scopul si domeniul de aplicare

                 

    ART. 1

    (1) Pentru a putea efectua operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C si CE, respectiv D1, D1E, D si DE, trebuie sa detina un nivel minim de cunostinte necesare desfasurarii profesiei, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, cunostinte ce trebuie actualizate periodic prin stagii de pregatire adecvate.

    (2) Certificatul de calificare profesionala initiala, denumit in continuare CPI, si Certificatul de calificare profesionala continua, denumit in continuare CPC, reprezinta dovada pregatirii profesionale initiale, respectiv dovada pregatirii profesionale periodice a conducatorului auto, si pot fi obtinute conform prevederilor prezentului ordin.

    (3) CPI si CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de catre conducatorul auto, respectiv transport rutier de marfuri sau transport rutier de persoane.

    (4) Modelul si continutul certificatului de calificare profesionala sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezentul ordin.

                 

CAP. 2

Certificatul de calificare profesionala

             

    ART. 2

    (1) CPI poate fi obtinut prin sustinerea unui examen de cunostinte teoretice si practice, conform prevederilor cuprinse in sectiunea 1 din anexa nr. 2. Examenul va urmari insusirea nivelului minim de cunostinte, conform tematicii prevazute in anexa nr. 1.

    (2) Conducatorii auto pot opta pentru o pregatire profesionala initiala accelerata in cadrul unor cursuri organizate de centre de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor cuprinse in sectiunea a 2-a din anexa nr. 2, in urma carora vor obtine un certificat de calificare profesionala initiala accelerata, denumit in continuare CPIa. Aceste cursuri se vor incheia prin sustinerea unui examen privind insusirea cunostintelor conform tematicii prevazute in anexa nr. 1.

    (3) CPIa confera titularului aceleasi drepturi ca si CPI, cu respectarea prevederilor art. 4.

    (4) CPI si, respectiv, CPIa vor fi eliberate conducatorilor auto de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevazute la alin. (1) sau (2).

    (5) Conducatorii auto care efectueaza transport de marfa si care isi dezvolta sau isi schimba activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers si care sunt titularii unui CPI/CPIa nu trebuie sa mai parcurga partile comune ale celor doua tipuri de calificare initiala, ci doar partile specifice noii calificari, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acesti conducatori vor sustine in mod obligatoriu examenul practic in totalitate.

             

    ART. 3

    Sunt scutiti de obligativitatea calificarii initiale conducatorii auto care sunt:

    a) titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D si DE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2008;

    B) titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C si CE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2009.

               

    ART. 4

    (1) Conducatorii auto ce fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de marfuri in urmatoarele conditii:

    a) conducatorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la varsta de 18 ani vehicule din categoria C1, C1E, C si CE;

    B) conducatorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:

    - de la varsta de 18 ani vehicule din categoria C1 si C1E; si

    - de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria C1, C1E, C si CE.

    (2) Conducatorii auto care fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de persoane in urmatoarele conditii:

    a) conducatorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D si DE;

    B) conducatorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:

    - de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria D si DE, utilizate pe curse regulate de pasageri pe o distanta maxima de 50 km, si vehicule din categoriile D1 si D1E;

    - de la varsta de 23 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D si DE, indiferent de tipul de cursa si de distanta parcursului.

             

    ART. 5

    (1) Pregatirea periodica va consta in cursuri specifice, prin care conducatorii auto isi vor actualiza cunostintele care le sunt necesare in activitate, cu precadere in ceea ce priveste siguranta rutiera si rationalizarea consumului de combustibil.

    (2) Cursurile vor fi organizate de catre centre de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel concepute pentru a dezvolta si a revizui cunostintele prevazute in anexa nr. 1.

    (3) Cursurile vor fi organizate in doua module independente, unul de 3 zile, celalalt de doua zile, fiecare zi de curs avand prevazute cate 7 ore de pregatire. Cele doua module pot fi urmate separat de conducatorul auto inainte de termenele prevazute la art. 6 din prezentul ordin.

    (4) Cursurile se vor incheia prin sustinerea unui examen teoretic conform prevederilor cuprinse in sectiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea examenului, conducatorul auto va obtine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.

    (5) CPC vor fi eliberate conducatorilor auto de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevazute la alin. 4.

                   

    ART. 6

    (1) Toti conducatorii auto care sunt titulari ai unui CPI/CPIa trebuie sa urmeze cursurile de formare continua in termen de maximum 5 ani de la obtinerea acestuia.

    (2) Conducatorii auto exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 vor urma cursurile de formare profesionala continua conform urmatorului calendar:

    a) pana la data de 10 septembrie 2012, toti cei nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1957;

    B) pana la data de 10 septembrie 2013, toti cei nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1968;

    c) pana la data de 10 septembrie 2014, toti cei nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1979;

    d) pana la data de 10 septembrie 2015, toti cei nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1990.

    (3) Conducatorii auto care sunt titulari ai unui CPC obtinut conform prevederilor alin. (1) sau (2) vor participa la astfel de cursuri la fiecare 5 ani, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.

    (4) in cazul in care conducatorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu si-au exercitat profesia pe o perioada de cel putin 2 ani, acestia au obligatia de a urma un curs de pregatire periodica inainte de reluarea activitatii, chiar daca nu s-au implinit termenele prevazute la alin. (1) - (3).

                       

CAP. 3

Examinarea

                                 

    ART. 7

    (1) Examenele pentru obtinerea CPI, CPIa si CPC vor fi sustinute in fata unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va desemna reprezentanti ca membri ai comisiei de examinare. Directia generala infrastructura si transport rutier va putea desemna un reprezentant ca membru in cadrul comisiei de examinare.

    (2) Rezultatul examinarii va fi comunicat candidatilor in aceeasi zi, iar eventualele contestatii cu privire la rezultatul examinarii se vor depune in termen de 3 zile la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul in care s-a organizat examenul.

    (3) Conducatorii auto care au fost respinsi in urma examenului pot sustine o singura data o reexaminare, la cel putin 15 zile de la data examenului anterior, la data si ora stabilite de comisia de examinare.

    (4) Conducatorii auto respinsi la reexaminare au posibilitatea sa obtina CPI/CPIa sau CPC, dupa caz, numai dupa sustinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent.

                         

    ART. 8

    (1) Documentele referitoare la absolventii cursurilor de pregatire se pastreaza la sediul centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfasurat cursurile, o perioada de minimum 10 ani.

    (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor sustinute de conducatorii auto se pastreaza la agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe o perioada de minimum 10 ani, iar evidenta lor centralizata se pastreaza la sediul central al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

                     

    ART. 9

    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elibereaza si tine evidenta certificatelor de calificare profesionala ale conducatorilor auto.

             

    ART. 10

    Pentru a putea organiza cursuri de pregatire pentru conducatorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 5 alin. (2), centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie sa fie autorizate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului conform reglementarilor in vigoare.

                           

CAP. 4

Dispozitii tranzitorii si finale

                   

    ART. 11

    (1) Prevederile prezentului ordin se aplica conducatorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile D1, D1E, D si DE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, incepand cu data de 10 septembrie 2008.

    (2) Prevederile prezentului ordin se aplica conducatorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C, CE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, incepand cu data de 10 septembrie 2009.

    (3) Pana la termenele prevazute la alin. (1) si (2) ale acestui articol pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se aplica in mod corespunzator.

             

    ART. 12

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 13

    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si pregatirea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.

    ART. 14

    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Directia generala infrastructura si transport rutier vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       

    ART. 15

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                             

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

                         

ANEXELE 1,2,3 se gasesc atasate.

Sursa articolului: Autortatea Romana Rutiera

Atasamente: ANEXA_1_Ordin_nr_42.doc, ANEXA_2_Ordin_nr_42.doc, ANEXA_3_Ordin_nr_42.doc

asta am aflat si eu azi in incercarea de a gasi ceva sigur despre noile atestate [align=center][/align]

Link to comment
Share on other sites

 • Members

  "ANEXA Nr. 1

  NIVELUL MINIM

de cunostinte necesare desfasurarii profesiei de conducator auto

  Cunostintele care trebuie luate in considerare in vederea constatarii calificarii initiale si a formarii continue a conducatorului auto vor include cel putin tematica cuprinsa in prezenta anexa. Candidatii trebuie sa atinga nivelul de cunostinte si de aptitudini practice necesare pentru a conduce in deplina siguranta vehiculele din respectiva categorie de permis.

  Nivelul minim de cunostinte nu poate fi mai mic decat nivelul atins in cursul scolarizarii obligatorii, completat de o pregatire profesionala care sa permita desfasurarea activitatii si utilizarea instrumentelor si tehnicilor necesare in acest sens.

  CAPITOLUL I

Pregatire avansata privind conducerea rationala bazata

pe regulile de siguranta

  Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

  1.1. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor sistemului de transmisie in scopul utilizarii optime:

  - curbele de cupluri, de putere si de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optima a turatiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.

  1.2. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor tehnice si functionarea dispozitivelor de siguranta pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si pentru a preveni disfunctionalitatile specifice:

  - circuitul de franare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a sistemelor de franare si a franei de incetinire, utilizarea combinata a franelor si a franei de incetinire, utilizarea optima a vitezei si rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea inertiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de incetinire si de franare in cursul coborarilor, atitudine in caz de defectiune.

  1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:

  - optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cunostintelor prezentate la pct. 1.1 si 1.2.

  Permis C, CE, C1 si C1E

  1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura incarcarea unui vehicul respectand regulile de siguranta si utilizare corecta a vehiculului:

  - fortele care actioneaza asupra vehiculului in miscare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze in functie de sarcina vehiculului si de particularitatile drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea incarcaturii, consecintele supraincarcarii pe axa, stabilitatea vehiculului si centrul de greutate, tipurile de ambalaje si suporturile de sarcina;

  - principalele categorii de marfuri ce necesita arimarea, tehnici de calare si de arimare a incarcaturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelata si scoaterea prelatei.

  Permis D, DE, D1 si D1E

  1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranta si confortul pasagerilor:

  - echilibrul miscarilor longitudinale si laterale, utilizarea drumurilor impreuna cu alti utilizatori, pozitia pe sosea, franarea treptata/lina, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spatii publice, benzi de circulatie rezervate), realizarea unei armonii intre conducerea in siguranta si celelalte functii ale conducatorului auto, interactiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de calatori (persoane cu dizabilitati, copii).

  1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura incarcarea unui vehicul respectand regulile de siguranta si utilizare corecta a vehiculului:

  - fortele care se aplica vehiculelor in miscare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze in functie de sarcina vehiculului si de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea incarcaturii, consecintele supraincarcarii pe axa, stabilitatea vehiculului si centrul de greutate.

  CAPITOLUL II

Aplicarea reglementarilor

  Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

  2.1. Obiectiv: cunoasterea mediului social al transportului rutier si a regulilor care il guverneaza:

  - duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea si consecintele prevazute in reglementarile nationale si comunitare in domeniu; sanctiunile in caz de neutilizare, de utilizare necorespunzatoare sau de manipulare frauduloasa a tahografului; cunoasterea mediului social al transportului rutier: drepturile si obligatiile conducatorului auto in ceea ce priveste pregatirea profesionala initiala si pregatirea profesionala periodica.

  Permis C, CE, C1 si C1E

  2.2. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind transportul rutier de marfuri:

  - licentele de transport, obligatiile ce rezulta din contractele-tip de transport de marfuri, redactarea documentelor ce formeaza contractul de transport, autorizatiile de transport international, obligatii ce rezulta din conventia privind contractul de transport international rutier de marfuri, intocmirea foii de drum internationale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de insotire a marfii.

  Permis D, DE, D1 si D1E

  2.3. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind transportul rutier de persoane:

  - transportul de grupuri specifice, echipamente de siguranta la bordul autobuzelor, centurile de siguranta, incarcarea vehiculului.

  CAPITOLUL III

Sanatatea, siguranta rutiera si siguranta mediului,

serviciile, logistica

  Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

  3.1. Obiectiv: cresterea perceptiei privind riscurile rutiere si accidentele de munca:

  - tipologia accidentelor de munca din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulatie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecintele umane, materiale si financiare.

  3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea si traficul de imigranti ilegali:

  - informatii generale, implicatii pentru conducatorii auto, masurile de prevenire, lista verificarilor ce trebuie efectuate de conducatorul auto, legislatia cu privire la responsabilitatea conducatorului auto si a intreprinderilor de transport.

  3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:

  - principiile ergonomice: gesturile si pozitiile care implica riscuri, conditia fizica, exercitiile de manipulare, protectia personala.

  3.4. Obiectiv: constientizarea importantei starii fizice si mentale:

  - principiile unei alimentatii sanatoase si echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricarei substante susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele si efectele oboselii si stresului, rolul fundamental al ciclului elementar munca-odihna.

  3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situatiile de urgenta:

  - comportamentul in caz de urgenta: evaluarea situatiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenta ranitilor si acordarea primului ajutor, actiuni in caz de incendiu, evacuarea ocupantilor din camioane/calatorilor din autobuze, asigurarea sigurantei tuturor calatorilor, actiuni in caz de agresiune; principiile de baza ale intocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.

  3.6. Obiectiv: abilitati de comportament care sa contribuie la imbunatatirea imaginii unei intreprinderi:

  - relatia dintre comportamentul conducatorului auto si imaginea intreprinderii: importanta pentru intreprindere a calitatii prestatiei conducatorului auto, diferitele roluri ale conducatorului auto, diferitii interlocutori potentiali ai conducatorului auto, intretinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecintele pe plan comercial si financiar ale unei dispute.

  3.7. Principii si modalitati de corectare a atitudinilor si comportamentelor care genereaza riscuri de accident rutier sau accident de munca.

  Permis, C, CE, C1 si C1E

  3.8. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al transportului rutier de marfuri si organizarea pietei:

  - transportul rutier in raport cu alte tipuri de transport (concurenta, expeditori), diferitele activitati din domeniul transportului rutier (transportul public, in folos propriu, activitati conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de intreprinderi de transport sau activitati conexe transportului, diferitele specializari din domeniul transportului (cisterna, temperatura controlata etc.), evolutia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relatia transport rutier-transport feroviar, subcontractarea etc.).

  Permis D, DE, D1 si D1E

  3.9. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al transportului rutier de calatori si organizarea pietei:

  - transporturilor rutiere de calatori in raport cu alte tipuri de transport de calatori (transport feroviar, automobile), diferitele activitati ce implica transportul rutier de calatori, trecerea frontierelor (transportul international), organizarea principalelor tipuri de intreprinderi de transport rutier de calatori."

  14. Anexa nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Link to comment
Share on other sites

 • Members

  "ANEXA Nr. 2

  CONDITIILE

de obtinere a CPI/CPIa/CPC

  SECTIUNEA 1 - CPI

  Comisia prevazuta la art. 7 alin. (1) din ordin examineaza candidatii pentru a verifica detinerea de catre acestia a nivelului minim de cunostinte prevazut in anexa nr. 1. In vederea sustinerii examenului pentru obtinerea CPI, candidatii se vor inscrie la un centru de pregatire profesionala autorizat de Ministerul Transporturilor prin Directia generala infrastructura si transport rutier.

  In vederea sustinerii examenului si a obtinerii CPI, candidatii trebuie sa detina permis de conducere valabil.

  Candidatii inscrisi vor fi programati pentru a sustine examenul teoretic in cel mult 60 de zile de la comunicarea privind inscrierea acestora transmisa de centrul de pregatire si perfectionare catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Sustinerea examenului practic va avea loc, in baza programarii, in cel mult 30 de zile de la promovarea examenului teoretic.

  Durata si tematica examenului, precum si numarul de intrebari se pot reduce corespunzator, prin procedura de examinare, in scopul eliminarii suprapunerilor cu examenul sustinut de candidati in vederea obtinerii permisului de conducere.

  a) Examenul teoretic este format din doua probe:

  (i) un set de 70 intrebari care cuprinde 40 de intrebari tip grila si 30 de intrebari cu raspuns direct, testul avand cel putin o intrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport, respectiv transport de marfuri sau persoane, prevazut in anexa nr. 1;

  (ii) 6 studii de caz, cate doua pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.

  Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din intrebari si a obtinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.

  Candidatii declarati admisi la examenul teoretic vor putea sustine examenul practic.

  B) Examenul practic este format din urmatoarele probe:

  (i) o proba de conducere destinata evaluarii pregatirii cu privire la conducerea rationala bazata pe reguli de siguranta. Aceasta proba are loc, pe cat posibil, pe drumuri situate in afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrazi (sau alte drumuri similare), precum si pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind sa prezinte diferite tipuri de dificultati pe care un conducator auto le poate intalni. Este preferabil ca aceasta proba sa se desfasoare in diverse conditii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie sa fie folosit in mod optim pentru a evalua candidatul in toate zonele de circulatie pe care le-ar putea intalni. Durata minima a acestei probe este de 90 de minute. Candidatii admisi la aceasta proba vor putea sustine examenul practic prevazut la pct. (ii);

  (ii) o proba care vizeaza cel putin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 si 3.5 din anexa nr. 1. Durata minima a acestei probe este de 30 de minute;

  (iii) prin procedura de examinare se poate stabili ca examenul practic sa fie completat de o a treia proba, care sa se desfasoare intr-un poligon special sau pe un simulator performant, pentru a evalua abilitatile cursantului in ceea ce priveste conducerea rationala, manevrarea in siguranta, in special in ceea ce priveste controlul vehiculului in functie de diferitele stari ale carosabilului, precum si in functie de conditiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte. In cazul in care este stabilita, durata acestei probe optionale va fi de 30 de minute. In cazul in care conducatorul auto promoveaza aceasta proba, din durata de 90 de minute a probei de conducere prevazute la lit. B) pct. (i) se scad 30 de minute. Aceasta proba va fi sustinuta la inceputul examenului practic. Candidatii declarati admisi la aceasta proba vor putea sustine examenul prevazut la lit. B) pct. (i).

  Pentru a fi admisi la examenul de obtinere a CPI, candidatii trebuie sa fie declarati admisi atat la examenul teoretic, cat si la toate probele partiale ale examenului practic.

  In cazul nepromovarii examenului in totalitate, calificativele "Admis" obtinute de candidati la examenul teoretic sau la probele partiale isi pastreaza valabilitatea cel mult 6 luni de la data obtinerii primului calificativ, dar nu mai mult de doua reexaminari.

  Vehiculele utilizate in timpul examenelor practice trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile prevazute in anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006, cu modificarile ulterioare.

  In ceea ce ii priveste pe conducatorii mentionati la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic cuprinde un chestionar cu 20 de intrebari si se limiteaza la materiile prevazute in anexa nr. 1, corespunzatoare tipului de transport, de marfuri sau de persoane, pentru care se solicita noua calificare initiala. Acesti conducatori vor sustine obligatoriu examenul practic in totalitate.

  SECTIUNEA a 2-a - CPIa

  Cursul de calificare initiala accelerata va include intreaga tematica prevazuta in anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.

  Fiecare candidat trebuie sa efectueze cel putin 10 ore de conducere individuala cu un vehicul din categoria respectiva, care indeplineste cel putin conditiile prevazute in anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006, cu modificarile ulterioare.

  In timpul conducerii individuale candidatul trebuie sa fie insotit de un instructor, angajat al centrului de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conducator auto poate sa efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individuala intr-un poligon special sau pe un simulator performant pentru a evalua perfectionarea in ceea ce priveste conducerea rationala, manevrarea in siguranta, in special in ceea ce priveste controlul vehiculului in functie de diferitele stari ale carosabilului, precum si in functie de conditiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.

  Comisia prevazuta la art. 7 alin (1) din ordin examineaza candidatii pentru a verifica detinerea de catre acestia a nivelului minim de cunostinte prevazut in anexa nr. 1 cu privire la tematica si obiectivele indicate.

  In vederea sustinerii examenului, centrul de pregatire si perfectionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. centralizatorul cu candidatii care au absolvit cursul de pregatire si cate un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:

  a) cererea;

  B) fisa cursantului prevazuta la art. 111 alin. (2) din ordin;

  c) diagramele tahograf si/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale, care atesta efectuarea tuturor orelor de conducere individuala, in original;

  d) copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate si dupa actul de identitate;

  e) o fotografie color.

  Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in termen de 5 zile lucratoare de la depunere, verifica dosarele si respinge solicitarile de examinare ale candidatilor care nu au dosarul complet, in situatia in care copiile documentelor nu sunt lizibile, al caror permis de conducere nu este in perioada de valabilitate, a caror fotografie nu este corespunzatoare confectionarii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de pregatire teoretica si/sau practica.

  Candidatii inscrisi vor fi programati pentru a sustine examenul teoretic in cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

  Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. intocmeste programatorul cu candidatii care participa la examinare.

  a) Examenul teoretic este format din doua probe:

  (i) un set de 40 de intrebari tip grila, avand cel putin o intrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport, respectiv transport de marfuri sau de persoane, prevazut in anexa nr. 1;

  (ii) trei studii de caz.

  Durata examenului este de doua ore. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din intrebari si daca a obtinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.

  B) Examenul practic vizeaza verificarea insusirii de catre candidat a cunostintelor si abilitatilor practice necesare desfasurarii activitatii. Durata minima a acestei probe este de 15 minute.

  Vehiculele utilizate in timpul examenelor practice trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile prevazute in anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006, cu modificarile ulterioare.

  Pentru conducatorii prevazuti la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calificarii initiale accelerate este de 35 de ore, din care doua ore si jumatate de conducere individuala. La sfarsitul acestei pregatiri candidatul va sustine un examen in fata comisiei prevazute la art. 7 alin. (1) din ordin. Examenul teoretic va cuprinde cate doua intrebari tip grila pentru fiecare obiectiv specific din tematica pentru tipul de transport de marfuri sau persoane, dupa caz, prevazut in anexa nr. 1. Examenul practic va fi sustinut in intregime.

  Pentru a fi inscrisi la examenul practic, candidatii trebuie sa fie declarati admisi la examenul teoretic.

  Pentru a fi admisi la examenul de obtinere a CPIa, candidatii trebuie sa fie declarati admisi atat la examenul teoretic, cat si la examenul practic.

  In cazul nepromovarii examenului practic, calificativul "Admis" obtinut de candidati la examenul teoretic isi pastreaza valabilitatea cel mult 6 luni de la obtinere, dar nu mai mult de doua reexaminari practice.

Link to comment
Share on other sites

 • Members

  SECTIUNEA a 3-a - CPC

  Comisia prevazuta la art. 7 alin (1) din ordin examineaza candidatii pentru a verifica daca acestia si-au actualizat nivelul minim de cunostinte prevazut in anexa nr. 1.

  In vederea sustinerii examenului, centrul de pregatire si perfectionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data planificata a examenului, centralizatorul cu candidatii care au absolvit cursul de pregatire prevazut la art. 5 alin. (3) din ordin si cate un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:

  a) cererea;

  B) fisa cursantului prevazuta la art. 111 alin. (2) din ordin;

  c) copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate si dupa actul de identitate;

  d) o fotografie color.

  Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. verifica dosarele si respinge solicitarile de examinare ale candidatilor care nu au dosarul complet, in situatia in care copiile documentelor nu sunt lizibile, ale candidatilor al caror permis de conducere nu este in perioada de valabilitate, a caror fotografie nu este corespunzatoare confectionarii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de pregatire.

  Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. intocmeste programatorul cu candidatii care participa la examinare.

  Candidatii inscrisi vor fi programati pentru a sustine examenul teoretic in cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

  Examenul este format dintr-un set de 30 de intrebari tip grila din tematica prevazuta in anexa nr. 1.

  Durata examenului este de 40 de minute. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din intrebari."

  15. Dupa anexa nr. 3 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 4 si 5, prevazute in anexele A si B*) la prezentul ordin.

  ___________

  *)Anexele A si B sunt reproduse in facsimil.

  Art. II. - Anexa "Normele de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 25 septembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "(3) Suspendarea autorizatiei sediului central si/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru, dupa caz, de face de catre Directia generala infrastructura si transport rutier, pentru o perioada de 30 de zile, la propunerea comisiei prevazute la alin. (2), in urmatoarele situatii:

  a) cand reclamatiile adresate in scris Directiei generale infrastructura si transport rutier in legatura cu activitatea centrului de pregatire si perfectionare se confirma;

  B) cand s-a constatat nerespectarea programelor de pregatire continute in dosarul depus in vederea autorizarii;

  c) cand se constata ca centrul de pregatire si perfectionare nu a mai desfasurat activitatea pentru care a fost autorizat o perioada de cel putin 6 luni consecutive;

  d) cand se constata ca centrul de pregatire si perfectionare nu a respectat cel putin una dintre obligatiile prevazute la art. 14;

  e) cand se constata ca centrul de pregatire si perfectionare nu a respectat cel putin una dintre obligatiile prevazute la art. 111 sau art. 112 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto."

  2. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "(2) Masura anularii autorizatiei sediului central si/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru a centrului de pregatire si perfectionare, dupa caz, se face de catre Directia generala infrastructura si transport rutier, in urmatoarele cazuri:

  a) la aplicarea masurii de suspendare, prevazute la art. 15, pentru a treia oara;

  B) cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei;

  c) cand se constata ca documentele cuprinse in dosarul depus de solicitant in vederea autorizarii contin informatii eronate;

  d) cand se constata neconcordante intre date si/sau documente cu privire la activitatea, evidentele aferente centrului de pregatire si perfectionare si evidentele privind examenele;

  e) cand se constata ca centrul de pregatire si perfectionare a inregistrat fictiv ore de pregatire profesionala neefectuate;

  f) cand nu este permis accesul comisiei prevazute la art. 15 alin. (2) in vederea efectuarii controlului;

  g) cand detinatorul autorizatiei isi inceteaza activitatea."

  3. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

  "(4) Anularea autorizatiei sediului central in baza dispozitiilor alin. (2) lit. a), c), d), e) sau f) atrage suspendarea pentru o perioada de 3 ani a onorabilitatii persoanei care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregatire si perfectionare."

  Art. III. - Anexele A si B fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. IV. - In termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, Directia generala infrastructura si transport rutier si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor elabora proceduri comune de aplicare a Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto si a Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

  Art. V. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8 alin. (5), art. 9 si art. 10 alin. (1) si (3) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/59/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.

Link to comment
Share on other sites

 • Members

asta este tot ce am putut afla . asta pana voi ajunge si eu l;a examen sa va pot da mai multe informati despre aceste examene . si imi cer scuze daca am plictisit pe cineva cu toate astea , dar sincer mi se pare normal sa aflam si noi astia incepatori despre ce este vorba in legile astea

Link to comment
Share on other sites

 • Members

Eu trebuie sa le dau pe mandoua dupa cate am inteles se da :

transport marfa : examen teoretic cu comisie ARR (in fiecare vineri ) , examen practic cu camionul scoli am inteles ca dureaza cam o ora

trasnport marfa agabaritica : examen teoretic cu comisie ARR ( in fiecare vineri )

Preturile pe la scolile din Bucuresti am gasit cu marfa cu 590 lei si gabarit cu 250 lei si daca ati depui dosarul pana miercuri si esti pregatit poti sa dai vinerea

     

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 9 months later...
 • Members

Am dat si eu pe 13 nov. teoria si sincer destul de greu.Nu am avut probleme cu testele scrise (cele cu raspuns direct si studiile de caz)fiind destul de bine pregatit dar la proba pe computer(s-a introdus)mai aveam voie sa gresesc doar 3!!!Si asta pt ca nu gasesti intrebarile pe site-ul lor iar cele din carte nu acopera totul.Am dat CPI marfa.Bafta tuturor!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • Members

sall coleg siyooam dat la cpi marfa acuma in 5 feb  sala a fost usor daca te uiti putin prin cartea aia acele 30 de intrebarii  nu sunt chiar asa de grele  sunt  de genu ,documente la autovehicul,etc  si studiile de caz am avut o carte in care erauu si studi de caz  sii maj intreb erau  la fel ca in carte      l proba practica  ee te pune sa mergii cu camionu  mare scofala .am auzit pe altii de intrebari capcana  :)):))  e  e foarte usor    examenu de mergii p la sc si te uiti putin prin cartea aia      bafta colegilor  la cpi

EDIT :  Examenul o fi fost usor, dar Limba Romana e "grele". Te rog ca pe viitor sa faci un minim efort si sa pui semnele de punctuatie acolo unde le este locul, sa nu mai prescurtezi cuvinte si sa incerci ca tot ceea ce scrii sa aibe un inceput ,un sfarsit si....un inteles.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.