Comunitatea soferilor profesionisti Jump to content

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ


CALIN

Recommended Posts

  • Administrators

    Eliminarea cumpărării certificatelor ar creşte profesionalismul

Deoarece este posibil ca pe viitor toate examenele să se susţină pe calculator, ministerul a vrut să vadă cum se desfăşoară examinările la diferite centre de formare profesională din ţară, pentru a alege cel mai bun exemplu, pe care să îl impună celorlalte centre. O soluţie care ar putea fi aleasă este cea a IFPTR, institut care a investit peste 300.000 de euro într-un soft ce generează teste diferite pentru fiecare examinat, iar rezultatele sunt emise pe loc de calculator. O astfel de metodă ar putea elimina practica cumpărării certificatului de pregătire profesională fără ca şoferii şi persoanele desemnate să facă vreo oră de curs, spre beneficiul profesionalizării pieţei de transport din România.

Luna trecută, IFPTR şi-a prezentat la Ministerul Transporturilor sistemul în baza căruia îşi examinează cursanţii şi a explicat că în sala de examen există cel puţin 20 de calculatoare legate în reţea şi un server. Serverul generează automat chestionare diferite pentru fiecare calculator în parte, fie că este vorba de examenul pentru persoană desemnată sau şoferi. Astfel că doi cursanţi din sală nu pot avea chestionare identice. După finalizarea examenului, chestionarele sunt printate automat, se poate vedea care au fost variantele bifate de examinat şi care sunt cele corecte, şi se emit automat rezultatele. Foile se dau fiecărui examinat în parte, care are posibilitatea de a reverifica testul completat şi de a-şi nota apoi datele pe foaia printată.

Sistemul elimină factorul uman

Reprezentanţii ministerului au spus că este posibil ca acesta să fie modelul pe care să îl impună şi celorlalte centre de formare profesională, deoarece este unul din cele mai transparente şi datorită lui este mai puţin posibil să se trişeze. „Proiectul prezentat la minister este o soluţie pentru profesionalizarea şi asigurarea imprevizibilităţii examenelor, dar şi pentru stabilirea unui barem obiectiv al cunoştinţelor minimale ce trebuie dovedite de personalul cu responsabilităţi în domeniul securităţii rutiere sau care doreşte să activeze în sistemul naţional de transport rutier. Există, însă, şi riscul ca, odată predat, acesta să fie agresat de cei care se opun schimbărilor actualului sistem, ceea ce poate duce, ca şi în cazul programului de generare de teste predat în 2001, la scoaterea din uz a sistemului“, a explicat Gabor Sandor, preşedintele IFPTR.

Prezentul sistem de examinare este folosit în mod curent din septembrie anul trecut şi a fost utilizat pentru 12 examinări ale conducătorilor auto profesionişti, pentru obţinerea certificatelor de competenţă profesională.

Potrivit conducerii IFPTR, în cazul în care sistemul va fi acceptat, serverul central va putea fi plasat oriunde. Important este să existe şi să se asigure funcţionarea şi monitorizarea funcţionării lui.

Examinarea pe calculator, propusă din 2006

IFPTR a propus examinarea pe calculator din 2006, dar oficialii din minister au acceptat această soluţie doar opţional. „Ce credem că a speriat este perspectiva eliminării totale a implicării factorului uman în procesul de examinare. După trei ani de tatonări, autoritatea dovedeşte deschidere reală pentru a aşeza examinarea pe noi baze logistice“. IFPTR a oferit posibilitatea aplicării imediate a metodei de examinare asistate de calculator la scară naţională, în regim de centru pilot.

Până acum, institutul a parcurs toate etapele de implementare, experimentare şi perfecţionare a sistemului la scară naţională, în cele 41 de centre autorizate pe care le are în întreaga ţară. „Ne-am convins de faptul că acest sistem reprezintă un mijloc didactic prin care creşte exponenţial eficienţa pregătirii, şi nu numai că este acceptat de candidaţi, dar reprezintă un element de atracţie inclusiv în formarea şoferilor. Suntem în faza în care candidaţii solicită să fie examinaţi în mod asistat pe calculator, iar examinatorii s-au convins că este o metodă mult mai elegantă decât cea clasică.“

Soft de 300.000 de euro

Investiţia în soft, contabilizată de la începutul lui 2003 până în prezent, depăşeşte 300.000 de euro. Calculatoarele pe care se susţin examenele beneficiază de tastaturi personalizate, al căror preţ este de 15 euro/bucată. Sistemul poate, însă, funcţiona şi cu tastatura obişnuită. „În rest, tot ce înseamnă componente ale sistemului de examinare reprezintă investiţii impuse ca dotări minime obligatorii necesare autorizării tuturor centrelor de pregătire profesională ale IFPTR. Valoarea acestora este corespunzătoare cu ceea ce poate însemna dotarea centrului cu cele circa 900 de calculatoare necesare autorizării.“

Bani puţini pentru examinatori

În condiţiile în care tendinţa pe piaţă este de scădere a tarifelor, ajungându-se la 130 de lei/cursant şcolarizat pentru conducătorii auto, cei de la IFPTR se tem că va fi imposibil să păstreze condiţiile de personal şi de bază materială minime reglementate. Iar cum numărul cursanţilor este tot mai mic, şi banii primiţi de examinatori sunt puţini. „Indemnizaţiile examinatorilor nu au fost şi nu sunt pe măsura efortului depus, a ceea ce poate însemna efectuarea în mod regulat a acestor activităţi, a deplasărilor de sute de kilometri în afara programului de lucru, de regulă sâmbăta.“ Reprezentanţii IFPTR au explicat că, în majoritatea statelor comunitare, aceste indemnizaţii sunt onorabile, şi ar putea fi reglementate şi la noi prin stabilirea oficială a unor cuantumuri de referinţă. „Ar fi bine ca delegaţii ale diverselor autorităţi care se deplasează pentru schimburi de experienţă la aceste centre să se informeze inclusiv de această problemă“. De aceste indemnizaţii beneficiază numai cei care sunt nominalizaţi şi participă la examen, respectiv oficializează documentele de examinare.

Atribuţiile membrilor comisiei de examinare sunt reglementate de proceduri interne emise de ARR.

Avem prea multe centre de pregătire

Pe piaţa formării profesionale operează două categorii distincte de furnizori, respectiv organizaţiile non-profit FATII, Setar, Promotrans şi IFPTR, care funcţionează în baza OGR 26/2000 şi desfăşoară activitatea de pregătire conform OGR 102/1998 privind formarea profesională continuă, şi societăţi comerciale, care funcţionează în baza Legii 31/1990, cu obiective comerciale. Reprezentanţii IFPTR au explicat că primele sunt subordonate gestionării unui patrimoniu dedicat integral realizării interesului general, în conformitate cu actele de înfiinţate şi sub controlul indirect al statului, pe când cea de a doua categorie urmăreşte doar interesul privat al acţionarilor. „Diferenţa dintre cele două constă şi în modul de pregătire. Astfel, dacă prima categorie organizează cursuri şi face pregătire conformă cu exigenţele dictate de necesitatea de a avea forţă calificată de muncă, a doua urmăreşte încasarea cât mai multor bani şi face cât mai puţine cheltuieli.“

Conflictele generate de aceste diferenţe s-au acutizat din 2004. „Acum suntem într-o fază în care furtul organizat de taxe a devenit un exerciţiu împământenit, sub acoperirea legii. Dilema acută a sistemului este opţiunea fermă a autorităţii între a tranşa problema valorificării obligaţiei de formare în interesul general al sistemului sau în favoarea interesului material individual“, este de părere Gabor Sandor.

Preşedintele IFPTR a explicat că, în acest sens, ar trebui modificate OMT 42/2006 şi OMT 794/2007, inclusiv cu iniţierea unui proces de reautorizare a centrelor de pregătire profesională şi definirea unor condiţii riguroase de menţinere în funcţie şi de control al activităţii celor care vor mai rămâne autorizate. „Dacă autoritatea de stat instituie obligativitatea formării, atunci banii care se strâng ar trebui puşi integral în slujba dezvoltării sectoriale. Dacă ARR, care are angajaţi şi filiale în toată ţara, nu a reuşit cel puţin să menţină calitatea actului de formare desfăşurat în cele 1500 de şcoli de şoferi din ţară, nu există nicio garanţie asupra reuşitei DTR să controleze şi să supravegheze corespunzător cele peste 200 de centre de pregătire autorizate din toată ţara şi a celor care se vor mai autoriza ad-hoc în continuare. Dacă necesarul de formare din România nu va depăşi 25.000-30.000 de cursanţi anual, nu vedem cum vor putea funcţiona cele 200 de centre autorizate în condiţiile menţinerii condiţiilor de autorizare, decât dacă au şi alte surse de venituri. Încă de pe acum se organizează cursuri cu unul sau doi candidaţi.“

Pregătirea profesională este tot mai slabă

IFPTR consideră că în sistemul legislativ de specialitate din România s-a cronicizat generalizarea substituţiei în interpretarea şi aplicarea legii, dublată de o agresivitate a mediocrităţii. „Pregătirea s-a banalizat din cauza pragmatismului manifestat de candidaţi/operatori/sistem din cauza necesităţii de obţinere a certificatelor/atestatelor profesionale. O altă cauză este cea a dezinteresului autorităţii pentru realizarea formării, atitudine alimentată de preconcepţia că examinarea este capabilă să impună o scară a valorilor intangibilă şi să corecteze toate neajunsurile din sistem. Exemple în acest sens sunt lipsa controlului formării sau multele autorizări de centre şi de lectori făcute sunt acoperirea substitutivă a legii, ignorându-se faptul că autoritatea are voie să refuze autorizarea în baza reglementărilor în vigoare, ignoranţă faţă de realizarea pregătirii teoretice şi a practice obligatorii la ADR şi la formarea şoferilor profesionişti etc.“

Pregătirea profesională este tot mai slabă, în concepţia celor de la IFPTR, şi din cauza refuzului sistematic al autorităţilor de a lua act de exerciţiile pozitive din sistem sau de evoluţia stărilor de fapt caracteristice sistemului de transport, cel puţin în materie de formare profesională, şi a refuzului de a modifica actele normative. „Un exemplu este OMT 1548/2008, care ne face să ne întoarcem la stări de fapt depăşite încă de acum 5-10 ani. Cazul cel mai recent este cel al Directivei 59, pornind de la modificarea Ordinului 42, ce a fost operată fără obiective pragmatice viabile, care să se raporteze la interesul realizării unei pregătiri performante sau la valori fundamentale dictate de practica ocupaţiei de conducător auto... Directiva 59 ar fi putut fi valorificată pentru a corecta toate neajunsurile din sistemul de formare din România, dar s-a ratat această posibilitate. Din păcate, cu ştiinţa autorităţii competente, permisul de conducere C/CE şi D/DE se poate obţine în continuare în urma unei pregătiri practice de circa o oră, iar certificatul, fără nicio oră de pregătire, şi uneori chiar fără participarea la examen. Aşa că nimic din ce face UE, din ce se cere de către angajatori în materie de competenţe necesare de dobândit prin formare şi din ce au realizat centrele de pregătire profesională din România, care au alocat sume uriaşe pentru cercetarea şi aplicarea conformă a programelor de pregătire, nu este luat în calcul.“

Din aceste motive, reprezentanţii IFPTR consideră că în transporturile rutiere nu mai există forţă de muncă pregătită corespunzător, capabilă să îndeplinească individual un nivel minim de sarcini. Iar pentru a corecta acest lucru ei cred că, în special în formarea continuă, este nevoie de un factor de constrângere, respectiv obligativitatea formării. „Autoritatea ar trebui să ofere o protecţie faţă de formalizare prin limitarea numărului de centre şi de lectori, sau cel puţin prin organizarea de licitaţii naţionale periodice raportate la necesarul de pregătire, pe care autorităţile îl pot estima uşor. Aşa, centrele autorizate s-ar putea concentra pe realizarea formării, şi nu pe metode de supravieţuire. Examinarea nu poate substitui formarea, cu atât mai puţin aprecierea obiectivă a aptitudinilor specifice. În ţările unde se respectă principiile consacrate formării, există progres sau se poate menţine un echilibru între necesitatea şi eficienţa formării, cum se întâmplă în Franţa, Olanda, Anglia sau Germania. În Ungaria, în schimb, unde fără certificate nu se poate face transport, pregătirea este numai un motiv de a încasa mai mulţi bani de la persoanele şcolarizate.“

Este nevoie de controale

Reprezentanţii IFPTR consideră că, în prezent, sistemul este în colaps, pentru că cei mai mulţi formatori nu sunt controlaţi, deci nu fac decât să încaseze taxele de şcolarizare. Aşa că, pe bună dreptate, cursurile obligatorii sunt percepute de operatori ca o povară financiară, prin care unii încasează „taxe de protecţie“, cu atât mai mult cu cât, în contrapartidă, se oferă tot mai puţin.

„Pentru a schimba aceste lucruri, ar trebui ca autoritatea să-şi asume răspunderea pentru abordarea sistemică a formării profesionale, plecând de la necesitatea reglementării clare a accesului gradual al personalului de specialitate, prin delimitarea a trei nivele de pregătire de specialitate. Primul este cel de bază, pentru obţinerea permisului de conducere, al doilea este pentru pregătirea personalului de specialitate, desfăşurat de centre autorizate, iar al treilea ar trebui să fie organizat pe baza unor aprobări speciale sau ocazionale date de autoritatea competentă pentru pregătirea formatorilor şi examinatorilor. Deşi nu se pot onora simultan în mod performant două servicii fundamental diferite în acelaşi cadru instituţional, la noi se merge pe considerentul că suntem pricepuţi la toate. Cei care mai ofertează servicii de pregătire pierd tot mai mult teren şi sunt declaraţi elemente nedorite în sistem. Am ajuns la disperare, deoarece nimeni nu mai cere sau nu mai acceptă să fie pregătit. Toţi preferă pregătirea formală pe hârtie, cu taxe oficiale cât mai mici şi cu şpaga oricât de mare, care să-i scape de povara obţinerii sau a prelungirii certificatului de pregătire profesională“, a avertizat preşedintele IFPTR.

Sursa  Revista TRANZIT

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Interesant...exista totusi anumite probleme.Pai daca acum autoritatea competenta ar retrage autorizatiile de functionare a formatorilor pe baza faptului ca nu isi desfasoara activitatea in centre suficient dotate s-ar intampla urmatorul fenomen : probabil ca doar unul dintre formatori (cel care a si investit cei mai multi bani) va mai avea dreptul sa-si desfasoare activitatea mai departe, ceea ce ar insemna sa detina monolopul , ceea ce ar insemna clar favorizarea lui. Binentzeles ca ar trebui sa se faca schimbari in acest sistem , dar mai intai trebuie sa se faca o lege de functionare ,bine gandita, si sa se urmareasca respectarea ei . Atunci cand avem acea lege sa se dea un termen limita ( nu unul in care sa ne fie imposibil sa ajungem la nivelul dorit),pana la care formatorii sa ajunga la standardele impuse.Cred ca cel mai bine ar fi daca statul ar face astfel de centre ( caz in care ar fi bun un monopol ,DE STAT ,binentzeles ), care sa fie implementat in scolile de soferi ( DE STAT ,binenteles).

Totusi , mi se pare o porcari ca odata luat permisul de conducere ( ma refer aici la cel profesionist) sa nu ai voie sa conduci un camion pe drumurile publice (cu marfa binentzeles)  pentru ca-ti trebuie un F**** de atestat profesional care se ia si usor si care nici nu te invatza sa conduci sau sa ai grija de marfa.Astea ar trebui sa se invete la scoala de soferi.Pai ce ar insemna ca peste cateva zile sa se bage atestat si pentru categoria B  ? ;D ...va dati seama ce nebunie ar fi ? E ca si cum faci 8 clase si-ti mai trebuie atestat ca sa poti scrie scrisori, cereri si declaratii  ;D ;D ;D...de rasul lumii. Pai dincolo daca ai luat carnetul inseamna ca sti sa conduci .Oricum , chestia cu aranjatul marfii si asigurarea ei ar trebui sa se invete la firma la care vrei sa lucrezi ( asta in cazul in care acestea ar trebui sa fie specializate in ceea ce fac), atunci cand te duci sa lucrezi la ei,sa fie un fel de curs de calificare care sa te introduca in ceea ce o sa ai de facut in cadrul institutiei respective ....parerea mea.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.