Jump to content

Raspunsuri date de Autoritatea Rutiera Romana !!


Mario Bandit

Recommended Posts

 • Administrators

Acest subiect este destinat doar raspunsurilor date de Autoritatea Rutiera Romana , referitor la intrebarile noastre puse in subiectul ..Intrebari pentru Autoritatea Rutiera Romana ... Va rog nu postati comentarii sau intrebari in acest subiect . Daca se doreste dezbaterea mai pe larg a anumitor teme  , acestea se pot face la rubrica ,, Programul de condus ,, http://www.soferii.ro/Forum/http://forum.soferii.ro//viewforum.php?f=3.0

Rugam ca raspunsurile date sa contina la inceput un indice privind intrebarea pusa !!

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 1 month later...
Guest Anonymous

Raspuns din partea A.R.R  la intrebarea : 

Este necesara o pauza de minim 45 minute intre un schimb de soferi  ??, unde se gaseste legea sau decretul  care afirma sau neaga acest lucru ?

Ordonanta nr. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.

Insa ca sa ai informatia corecta trebuie sa mai studiezi si sa coroborezi dispozitiile din urmatoarele acte normative!

Legea 168 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane

Legea nr. 218/2009 privind aprobarea OUG nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea OUG 109/2005 privind transporturile rutiere

Legea 102/2006

Ordonante ale Guvernului

Ordonanta 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier

Ordonanta 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi

Ordonanta 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

OG nr. 21 din 29 august 2009 aprobata prin Legea 52/2010, pentru modificarea şi completarea OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Ordonanta nr. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Ordonanta nr. 45/2007, pentru modificarea si completarea OUG nr. 109/2005, privind transpoturile rutiere

Hotarari de Guvern

HG nr. 1373 din 28 octombrie 2008, privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania

HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

Ordoante de Urgenta ale Guvernului

OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane

OUG nr. 74/2008, pentru modificarea si completarea OUG 109/2005, privind transporturile rutiere.

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 14/07/2005, privind transporturile rutiere

Ordine ale Ministrului

OMTI 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera, a tarifelor pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranta rutiera, precum si a contractelor-cadru care se incheie de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii de siguranta rutiera

OMTI 1007/2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora aprobate prin OMTCT 1892/2006

Ordinul 108 din 4 mai 2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare

OMTI nr. 311, privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru aprobarea procedurii de suspendare a copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu

OMTI nr. 1104 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Ordinul OMTI nr. 1172/2009, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT 1892/2006

Ordinul OMTI nr. 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei

ORDIN nr. 699 din 10 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

OMT 1548/2008 pentru modificarea OMTCT 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto

OMT nr. 1463/2008 pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana - ARR

OMT nr. 1352 din 31 octombrie 2008, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006

OMT nr. 861 din 8 iulie 2008 pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

OMT nr. 603/2008 pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana - ARR

OMT nr. 394/2008, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006

OMT nr. 3/2008, pentru aprobarea normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto, care efectueaza transport de persoane in regim de taxi, sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi

OMT nr. 1309/2007, pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana - ARR

OMIRA nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

OMT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

OMT nr. 604/2007 pentru modificarea  OMT nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier precum si OMT nr. 640/  2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase

OMT nr. 551/2007 pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana - ARR

Ordinul nr. 516/2007, pentru modificarea OMLPTL nr. 597/2003, privind aprobarea normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avind masa si/sau dimensiuni de gabarit depasit si pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia.

Ordinul nr. 521/2007, pentru modificarea OMLPTL nr. 597/2003 privind aprobarea normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avind masa si/sau dimensiuni de gabarit depasit.

Ordinul nr. 174/2007 pentru modificarea Ordinului nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean

Ordinul nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean

Ordinul pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006

In conformitate cu OMTCT nr. 1892/2006, ART.213, Cererea de inlocuire a licentelor de transport si a copiilor conforme aferente acestora.

OMTCT nr. 1892/2006 privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora

OMTCT nr. 1934/2006 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, aprobat prin OMTCT nr. 1044/2003

ORDIN nr. 2.258 din 2005 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranta a circulaţiei

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
 • Administrators

  Mihai Gheorghe

                    Moderator Forum                                  www.soferii.ro                                                24-05-2012

                                In atentia Domnului COMAN MELUŞ FLORIAN - Director General

Buna Ziua ,

Pe forum se dezbate problema cum ar trebuii procedat in cazul conducerii unui camion inmatriculat

provizoriu ,la preluarea lui direct din fabrica sau de la un vanzator autorizat , si adus in Romania .

Va rog sa enumerati actele necesare , cat si  procedurile legale pe durata calatoriei .

Ca un exemplu : plecare sofer cu avion sau autocar din Romania , si preluare camion din Germania ,

de la fabrica . Este necesara respectarea regulamentului  561 CE? Este necesara introducerea

cardului de conducator ??  Este necesara detinerea atestatului de transport marfa pe parcursul

calatoriei pe teritoriul Romaniei ??

PS : un linck direct al subiectului : http://www.soferii.ro/Forum/http://forum.soferii.ro//viewtopic.php?t=4.new#new

                                                                                      Cu stima Mihai Georghe 

Nueva_imagen_de_mapa_de_bits_2.jpg

Nueva_imagen_de_mapa_de_bits_3.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...
 • 1 year later...
 • Members

Referitor la : "

Re: raspuns A.R.R

icon_post_target.gifde Mario Bandit » 17 Aug 2011, 02:39

Raspuns din partea A.R.R la intrebarea : Este necesara o pauza de minim 45 minute intre un schimb de soferi ??, unde se gaseste legea sau decretul care afirma sau neaga acest lucru ?

In raspuns apare "Nota de orientare nr.2", iar in documentul de la ARR un link:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/guidance_notes_en.htm

Acesta duce catre un site unde aceste note, 6 la numar, apar in limba engleza. Mie mi se par toate utile, dar as vrea sa stiu daca nu exista undeva pe net si in limba romana, engleza mea nu este perfecta.

Multumesc.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
 • Administrators

putina atentie va rog !!

"Plecati in cursa marti la ora 8:30 si ajungeti la destinatie dupa 10 ore de condus dupa care participati la descarcarea marfurilor care dureaza 2 ore si apoi incepeti o perioada de repaus zilnic normala. Precizati intervalul de timp in care efectuati perioada de repaus zilnic normala. Justificati raspunsul."

Nueva_imagen_de_mapa_de_bits_2.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.