Comunitatea soferilor profesionisti Jump to content

Impozitarea diurnelor şoferilor ar fi lovitura de graţie


CALIN

Recommended Posts

 • Administrators

Articol de  Marilena MATEI

    Ultima găselniţă a fiscului în materie de luat pielea de pe transportatori ar fi impozitarea diurnelor pentru şoferii profesionişti, care ar putea fi interpretată drept venit de natură salarială câtă vreme este mai mare decât salariul în sine şi are la bază tot felul de calcule de eficienţă în funcţie de distanţa parcursă sau de timpul de conducere.

Considerarea diurnei drept venit salarial este motivată de faptul că HG 518/1995 enumeră categoriile de personal angajat cărora li se poate acorda diurnă, iar şoferii nu sunt incluşi în niciuna dintre respectivele categorii; în consecinţă, se poate considera că, dacă un lucru nu este inclus explicit într-o lege, atunci nu este permis.

Casetă prima pagina

Condiţiile pentru plata diurnei de deplasare sunt precizate în articolul 1 din HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, şi se referă la:

a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemene înţelegeri;

B) participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior;

c) documentare, schimb de experienţă;

d) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau pertecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice însoţitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului;

e) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea;

f) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive;

g) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobândirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de professor vizitator;

h) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentanţe în străinătate;

i) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roţi a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentanţe;

j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază sau din alte unităţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă în sistemele respective este prevăzută o asemenea activitate;

k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare;

l) crearea şi consolidarea democraţiei, a prosperităţii, cooperării şi stabilităţii în Europa de Sud-Est, ca etapă preliminară a integrării statelor regiunii în structurile euroatlantice.

Inspectorii fiscali ar putea considera că, pentru alte activităţi, în afara celor de mai sus, sumele plătite sub formă de diurnă sau indemnizaţie de delegare ar trebui revizuite şi impozitate ca venituri de natură salarială.

Atenţie la contractul de muncă!

Foarte important pentru eliminarea interpretărilor fiscale este contractul de muncă al şoferilor, unde nu trebuie să apară nicio menţiune legată de retribuirea şoferului în funcţie de kilometrii parcurşi. Nici retribuirea pe oră de conducere sau pe timp de lucru (inclusiv tratarea timpilor de aşteptare la încărcare/descărcare) este bine să fie evitată, pentru a nu isca interpretări legate de tratarea diurnei ca venit salarial, aşa cum apare în Legea nr. 571/2003.

Casetă pe a doua Pagina

Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 56 din Codul fiscal, sunt venituri din activităţi dependente, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

- părţile care intră în relaţia de muncă, denumite în continuare angajator şi angajat, stabilesc de la început felul activităţii, timpul de lucru şi locul desfăşurării activităţii;

- partea care utilizează forţa de muncă pune la dispoziţia celeilalte părţi mijloacele de muncă, cum ar fi: spaţii cu înzestrare corespunzătoare, îmbrăcăminte specială, unelte de muncă şi altele asemenea;

- persoana care activează contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu capacitatea ei intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

- plătitorul de venituri de natură salarială suportă cheltuielile de deplasare în interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, şi alte cheltuieli de această natură, precum şi indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii;

- persoana care activează lucrează sub autoritatea unei alte persoane şi este obligată să respecte condiţiile impuse de aceasta, conform legii.”

Existenţa unor asemenea prevederi în contracte sunt specifice contractelor de muncă, reglementate de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, “iar veniturile obţinute de angajaţi, în baza acestor contracte, se încadrează în venituri de natură salarială şi sunt impozitate, în conformitate cu art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi modificările ulterioare.

Pe de altă parte, în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură transporturi pentru anii 2008-2010, încheiat în 19.12.2007 şi înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sub numărul 722/03/24.01.2008, publicat in Monitorul Oficial Partea a V-a, nr. 3/11.02.2008, se prevede, la articolul 47, că “salariaţii unităţilor trimişi în delegaţie în ţară şi străinătate vor beneficia de următoarele drepturi: a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri; B) diurnă de deplasare, al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de grupuri de unităţi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică în instituţiile publice.”

“Se presupune că un contract colectiv de muncă la nivel naţional sau pe ramură, negociat de către patronat şi sindicate, este depus la Ministerul Muncii tocmai pentru a avea garanţia că un asemenea contract nu contrazice legislaţia în vigoare, printre care şi Codul Muncii”, susţine Bujor Stănescu, director de logistică Aquila.

Diurna acoperă cheltuielile de deplasare

Şi Mircea Mănescu, director general Ahead Logistics, crede că ordonanţa de urgenţă din 1995 este depăşită de realităţile din piaţă şi că este ilogic ca un profesor să aibă dreptul la diurnă, iar un şofer de camion, nu.

Pe de altă parte. Daniela Midvichi, director comercial Internaţional Lazăr Company, argumentează că şoferii nu lucrează la bază, ci la distanţă de sute de kilometri de sediul firmei, iar „diurna le este dată pentru a acoperi cheltuielile de masă şi cazare, care sunt deja impozitate. Diurna de delegaţie nu e un venit salarial, ci acoperă unele costuri pe care oamenii le au atunci când se deplasează - masă, duş, toaletă etc.” - de care ar beneficia gratuit dacă ar sta acasă sau la birou. „E problema şoferului dacă mănâncă la restaurant sau nu, respectiv dacă foloseşte servicii hoteliere sau nu. Obligaţia mea este să-i plătesc diurnă ca şi cheltuieli compensatorii pentru întreţinerea lui în afara ţării.”

Pe de altă parte, sunt şi voci printre transportatori care cred că uneori se abuzează de diurnă în cazul şoferilor şi aceste situaţii ar putea fi fiscalizate. Dar, pentru aceasta, legislaţia trebuie să se modifice şi să explice foarte clar situaţiile care pot fi interpretate ca defiscalizare.

Părerea unanimă este însă că în niciun caz nu se pot retrata astfel de situaţii şi impozita retroactiv.

Impozitarea diurnei ar creşte costul/km cu 0,04-0,08 EUR+TVA

Daca diurna acordată, conform contractului colectiv de muncă, ar fi considerată în final drept salarial şi, în consecinţă, impozitată, aceasta ar avea drept urmare creşterea costurilor unei firme de transport rutier cu o sumă cuprinsă între 0,04 EUR/km şi 0,08 EUR/km, în funcţie de suma stabilită drept diurnă de fiecare firmă de transport şi de productivitatea şoferilor.

“Creşterea posibilă a costurilor/km este imensă, în condiţiile în care, spre exemplu, noi negociem cu mare dificultate, de câteva luni, creşterea tarifului cu numai 0,01 EUR/km (1 cent!) cu unii dintre clienţii noştri”, susţine Bujor Stănescu. “În orice caz, nu cred că

există un transportator român care să aibă un profit de peste 6 cenţi/km (şi asta pe transportul internaţional, că la intern e şi mai dramatic); admiţând, totuşi, că cineva face un profit de 6-7 cenţi pe km din transport, o asemenea masură ar reduce profitul la zero.”

Directorul de logistică Aquila atrage atenţia şi asupra pierderii competitivităţii operatorilor români de transport în raport cu cei din ţările învecinate. “Transportatorii nu vor putea în nici un caz să mărească tarifele, deoarece ar ieşi din piaţă, concurenţa firmelor din Ungaria, Polonia şi Slovacia fiind acerbă.

O posibilă soluţie a transportatorilor ar fi să micşoreze veniturile nete ale şoferilor cu suma echivalentă a impozitelor, dar în acest caz vom asista la o migraţie masivă a şoferilor către alte ţări, aşa cum s-a întâmplat în 2007; niciun sofer nu va accepta să lucreze o lună întreagă departe de casă şi să primească o sumă netă de 500 EUR pe lună”.

Toate firmele de transport din străinătate plătesc şoferii după acelaşi model ca şi transportatorii români: salariu fix plus diurnă. Cel puţin aşa ne-au confirmat directorii a trei companii multinaţionale de transport care deţin filiale şi în România. În aceste condiţii, dacă de mâine s-ar impozita diurnele, pentru acoperirea acestei cheltuieli nu se poate lua în calcul creşterea tarifelor, pentru că atunci clienţii vor prefera serviciile de transport ale transportatorilor din alte ţări (adică oricare din ţările UE), unde diurna nu se impozitează.

„Clienţii străini nu se văd în situaţia de a aduce venituri la Statul român. Nu cred că un client din afară ar accepta o indexare de preţ ca urmare a creşterii cheltuielilor prin impozitarea diurnei, nici măcar unul român, deşi acesta din urmă cunoaşte legislaţia românească”, este de părerere directorul comercial al Internaţional Lazăr Company.

Bani pe hârtie pentru Finanţe de la transportatori faliţi

Transportatorii înţeleg disperarea Finanţelor de a strânge bani la buget, însă acest lucru nu trebuie făcut fără a fi atenţi la consecinţe.

“Înţelegem că bugetul este sărac, dar cea mai proastă metodă care se poate găsi este să omoare găina cu ouă de aur ca să facă acum o friptură. Pe lângă faptul că nu se va reuşi colectarea unor sume suplimentare, va băga în faliment o întreagă industrie, plus cele conexe. Vor supravieţui cu siguranţă firmele mici, care oricum lucrează la negru, dar 70% din flota României este deţinută de primele 20-30 de firme de transport, cu flote de sute de camioane şi clienţi pe măsură, şi acestea nu îşi pot permite în niciun caz să lucreze în afara cadrului legal”, a comentat Bujor Stănescu.

Diurna sau prima ascund şi decontul unor taxe fără chitanţă

Chiar dacă diurna deductibilă ajunge până la 87 de euro pe zi (de două ori şi jumătate faţă de valoarea propusă de Codul fiscal pentru funcţionarii de stat - 35 de euro), majoritatea companiilor de transport se limitează la această sumă, suplimentar oferind prime în cazul în care productivitatea muncii depăşeşte media în cazul unui şofer.

„Plătesc diurna şoferului în funcţie de zilele petrecute în afara ţării”, explică managerul de transport al unei firme multinaţionale prezente şi în România. „Dacă şoferul merită mai mulţi bani, deoarece a acoperit o distanţă destul de mare într-o perioadă mică de timp, în condiţiile respectării normelor AETR, diferenţa este acoperită prin primă”, căreia oricum i se aplică impozite şi CAS. „Tot în primă sunt incluse şi plăţile fără chitanţă. La noi nu se decontează şpăgile. Dacă şoferul nu are ce-i trebuie la el, îşi plăteşte singur amenda. Sunt însă situaţii în care şoferul are anumite cheltuieli pentru care nu i se eliberează chitanţă. Un exemplu este Podul Reginei în Anglia unde trebuie să dai cinci euro şi nu primeşti niciodată chitanţă. Iar aceşti bani sunt trecuţi sub formă de primă. În plus, mai plătesc manipulările pe care, de foarte multe ori, trebuie să le facă. La noi, şoferul de tir nu va face niciodată manipulări, ci dă instrucţiuni. Afară, îţi arată care sunt paleţii tăi şi trebuie să îi încarci. În Anglia, în zilele de vineri seara, se lasă paleţii în stradă şi toată lumea pleacă acasă. Aşa că şoferii trebuie să vină, să îşi încarce paleţii şi pleacă.”

Şi Marc Paulissen, Country Manager H.Essers Romania, confirmă plata diferită a şoferilor care fac şi operaţiuni de descărcare/încărcare, inclusiv pe teritoriul României, unde tot mai multe companii impun transportatorului să se ocupe şi de încărcare, chiar dacă aceşti clienţi nu plătesc în plus pentru aceste operaţiuni trecute în contul transportatorului.

„Mai nou, avem nevoie de şoferi care să ştie să manipuleze stivuitoare şi transpalete electrice, activitate pentru care este necesară o atestare ISCIR. La fel, multe companii utilizează şi un sistem de scanare a mărfurilor, cu care trebuie să se obişnuiască şi şoferii. Aceştia, însă, nu sunt obişnuiţi să manevreze cu atenție un transpalet sau stivuitor pentru că este cu totul altă activitate, şi pot fi aduse avarii mărfurilor. Noi nu suntem de acord cu astfel de practici, dar sunt companii pentru care şoferii încarcă marfa, iar dacă nu accepţi să acoperi şi asemenea activităţi, este posibil să nu primeşti marfa”, a explicat Marc Paulissen.

Compania olandeză plăteşte şoferii în funcţie de timpul şi tipul muncii prestate şi diferă în funcţie de perioada de condus, odihnă şi încărcare.

Codul muncii trebuie armonizat cu legislaţia comunitară

Managerul companiei olandeze atrage atenţia asupra diferenţelor de interpretare a timpului de conducere al şoferului între legislaţia românească şi cea comunitară, sugerând necesitatea schimbării Codului muncii şi tratarea timpului de lucru admis în funcţie de fiecare activitate. Nu toate categoriile sociale trebuie să muncească maximum 8 ore pe zi, iar şoferii reprezintă un caz particular.

„Codul Muncii de la noi prevede o durată zilnică a timpului de lucru de 8 ore, care poate fi prelungită până la 12 ore, urmată de un repaus de 24 de ore. În schimb, în UE un şofer profesionist poate conduce 9 ore pe zi timp de 6 zile pe săptămână, din care de două ori pe săptămână timpul de conducere se poate prelungi până la 10 ore. Tot în Codul Muncii se prevede că timpul de muncă nu poate depăşi 48 de ore, pe când reglementările comunitare privind timpul de condus şi odihnă prevede o durată maximă a timpul de condus de 56 de ore”, a explicat şi managerul unei firme de transport cu 70 de camioane.

„Aceste probleme au fost sesizate şi de UNTRR către diverse instituţii din România. Potrivit HG 38/2008, actul normativ cu caracter special în domeniul transportului rutier, în cursul unei săptămâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Iar durata maximă a timpului de lucru săptămânal poate fi prelungită până la maxim 60 de ore, cu condiţia ca pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săptămânal să nu depăşească 48 de ore.”

Link to comment
Share on other sites

 • Administrators

    Ar fi bine sa se impoziteze si sa treaca si in cartea de munca salariul cat luam nu minimul pe economie. Eu am fost la mai multe banci sa scot un credit si cand am zis de salar au zis ca nu da nimic pe el.  Cu diurna la putine banci ia in considerare si nu 100%.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • 4 weeks later...
 • Members

este o bataie de joc impozitarea

efectiv isi bat joc de fiecare leu castigat cinstit

Diurna nu este un leu castigat cinstit, deoarece : "diurna = sumă de bani, plătită cuiva de către întreprinderea sau instituția unde lucrează, pentru acoperirea cheltuielilor zilnice, făcute în interes de serviciu într-o deplasare (delegație) în altă localitate." In mod normal, la intoarcerea din delegatie se face decontul, iar daca nu ai folosit toata suma ce ti-a fost data la plecarea in delegatie dai inapoi banii (acea diferenta).Decontul se face pe baza de facturi,bonuri fiscale,etc.

Acum diurna se mai numeste si suma platita zilierului, dar soferii de camion nu sunt zilieri.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Members

Va  mira sa impozitarea diurnei? Astia au luat laptele pentru copii. Stiti cum se face... intai se arunca pe piata ca sa se obisnuiasca fraierii cu ideea si pe urma gata... se face... metoda securista.

Parca il vad pe boc ca spune ca nu e corect daca se impoziteaza tichetele de masa  sa nu se impoziteze si diurnele la soferi, ce ziceti  de asta?

Zic la soferi ca la parlamentari nu o sa se umble  ca doar ei sunt mai egali in drepturi decat plebea...

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
 • 1 year later...
 • Members

Cand Ponta a spus iarna trecuta ca nu-l intereseaza daca va mai fi votat de soferii de TIR, nu a existat nici o reactie. Acum, vad ca nu-l intereseaza nici daca mai traiesc soferii. Guvernul se bazeaza ca masa de manevra pe trantorii din sectorul bugetar, pentru ei se gasesc tot felul de portite ca sa compenseze inflatia, taierile, etc. L-as lua cu mine in cabina, macar o luna, in patul de sus, cu 3 inchideri-deschideri complete de masina pe zi, si pe urma sa traiasca din banii de salariu. Sa vada cum se spala praful din prelata, pe bani putini. Sa vada cum e sa te plimbi prin magazin cu cosul cautand promotii, ca sa-ti mai ramana bani sa duci si acasa. Si muncitorii de pe santier au mai multe drepturi ca noi, si mult mai putina responsabilitate, si bataie de cap. Drumuri bune ! P.S.- Sa dea Dumnezeu sa ajunga sa traiasca din diurna de sofer, cu toata familia lui !

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Administrators

Pana la urma, acum se impozeaza diurna? Urmeaza sa-mi faca cineva un contract de munca pe extern tipic romanesc (salar minim pe tara + diurna) .. si sa stiu daca sa-l "oblig" sa treaca si diurna in contract sau daca va fi impozabila (atunci l-as intelege daca n-ar trece-o in contract, desi sa nu-mi iau teapa) :)

Link to comment
Share on other sites

 • Administrators

Mario asta e Romania. Stii ce zice in cazul in care ii ceri sa treaca tot? "Atat pot, nu ti convine cauta alt loc de munca unde sa poata". Din pacate... asta e Romania si oricat m as impotrivi eu, intotdeauna va veni unul dupa mine care va accepta acest lucru. Si firma va merge in continuare, ala va munci si eu voi sta acasa.

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

 • Administrators

Ala nu ala nu ala nu ? Da cine vreti sa ia atitudine in locul voastru ? Vasile cu sindicatul ? Nu astepta sa facă altu in locul tau , fi parte activa , vad ca te conformezi cu sistemul , lasa ca merge si asa , sa ajuns unde sa ajuns ca fiecare a lăsat de la el si acum e greu a iesi din mocirla .

Pe contract iti poate trece si 100 euro / zi daca nu declara ca ai iesit cu ce te ajuta ? Important : cate zile din luna declara ca ai fost in deplasare , pe statul de plata si implicit impozitarea ....

Teama ta e alta ....nu impozitarea in sine ci banii ramasi / zi .... Pentru ca trebuie sa ,, multumesti ,, patronul cu acel salar de incadrare ca necalificat si o diurna de baza care nu acoperă cheltuielile si preferi sa nu apara diurna ca sa nu iti taie din bani .

Cu părere de rau , dar bag de seama ca pierzi timpul degeaba prin cabina , in loc sa te motiveze sa iti fie recunoscuta calificarea si munca depusa tu cauti fentarea sistemului ca asa se practica .

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • Members

Ar fi injust!   Diurna nu este un venit . Diurna este un mijloc de asigurare a subzistentei in deplasare.  Diurna este un drept castigat si neimpozabil.Unde in lume se impoziteaza diurna?  Ba din contra diurna ar trebui majorata fata de nivelul minim la care este acum , luindu-se in calcul 3 mese /zi   ( sa zicem a minimum 12 E) si cazarea la pensiune ( sa zicem un minimum 25 E)  . Un minimul de 55 E / zi ar fi cat de cat echitabil . Cat priveste salariul ...aici e foarte mult de discutat !

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Members

,,,in urma cu ani,legiuitorul a gindit ca piata fortei de munca v-a fi in masura sa stabileasca singura atractivitatea angajarii la privat si prin prisma valorii financiare a diurnei oferite de angajator(ca valoare),bonusuri,etc.fara ca acesta sa fie un element component al salariului si sursa de refinantare bugetara,iar pentru salariatii statului (pentru cei cu reprezentare mai vocala si cu organizare sindicala) guvernele au hotarit o suma minima de bani ce sa multumeasca si bugetul si liderii sindicali @-)  atotstiutori care prezentau aceasta tuturor ca o mare realizare personala/sindicala,,,,iar dupa asta s-a lasat linistea sau poate intunericul....

...dar a aparut luminita de la capatul tunelului (tunel= gaura din bugetul statului ) si un individ a sters din condei idea legiuitorului care prevedea tuturor diurna,intarind dreptul unor categorii de bugetarii la aceasta in detrimentul altor bugetari .Din nou liderii sindicali au sarit ca arsi de coasa celor pe care ii reprezentau si fara rinjet anuntau succesul negocierilor=se dau la toti bugetarii !!!....si au stins din nou luminita angajatilor de la stat !

... asta pina cind alt LUMINATOR din capul statului a hotarit ca are dreptul sa incalce un principiu si a discriminat pe cei de la privat ,caci daca privatul are capacitate manageriala are si profit, are si bani de diurne mai mari ca bugetari, are si posibilitatea sa fie pusculita plina a guvernantilor incapabili cu banii furati (pardon-impozitati din diferenta privat/bugetar) .

Va intreb pe voi , care cititi aceste rinduri ,unde erau asociatile patronale din transporturile rutiere la aparitia acestui LUCIFER  din guvern?Nu aveau consultanti angajati care sa le deschida ochii la discriminarea bazata pe diferenta de putere financiara intre stat si privat transpusa prin impozitarea discriminanta si fara temei moral si legal a celor de la privat?Au inteles ca e mult mai bine sa se aleaga praful de cei ce le aduc profitul,decit sa ii sprijine!Bumerangul creeat de LUCIFERII ce au ajuns pe la guvern sa intors si asupra lor prin mariri de taxe,accize etc. si sau vazut nevoiti sa protesteze.Dupa ce au ramasi surzi la cererile de protectie a angajatilor la aparitia impozitarii diurnei , au cistigat un lucru incredibil : STATUL A DEVENIT SURD LA PROBLEMELE PATRONATULUI !!! Oare credeti ca amenintarile cu oprirea activitatilor in trasportul rutier privat in tara asta v-a vindeca guvernul de pierderea auzului?

Daca pina si cei care sunt impartiali din cadrul comisiilor de abuzuri ale Parlamentului,U.E.  sunt surzi si orbi vizavi de diurne,salarii,orele de lucru si altele din ROMANIA , mai are rost sa ne mai plingem ?

Link to comment
Share on other sites

 • Members

Legiuitorul ? Cine e legiuitorul?  Ce vrea legiuitorul? Ce face legiuitorul?   ......Bla bla bla ...... Legiuitorul ( mai ales in Romania) Este omul politic care-ti apara ,,interesul" , care-ti explica ce si cum sa faci . Ce , cat si cum sa mananci , sa te odihnesti , sa traiesti .... el facand exeptie!   

Momentan eu fac parte din marea masa ( departe de legiuitor) , ma supun legilor create de legiuitor , avand parerea de bine ca mai putem comenta, inca!  E bine ca inca mai putem gandi si ne exprima .   Va fi o vreme doar cand ne-om aminti si vom regreta . Vom fi nostalgici si inlacrimati privind legiuitorul ce va demonstra ca se putea si altfel.

 

   Om trai si om vedea ! Prost e cine nu negociaza si ia de bun numai ce spun altii

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Members

Ponta știe că românii nu știu să ia atitudine, a aruncat intenția de a impozita diurna șoferilor în luna decembrie când românul se gândește mai mult la cât de gras e porcul sau câtă băutură-i trebuie de sărbători, va trece o scurtă perioadă și o să ne trezim că a dat într-o noapte o OUG și gata, a mai făcut rost de ceva parale la buget de unde să poată să mai fure ca să le arate la prosti pe stadionul național cât de tare e el cu toată gașca lui!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.