Comunitatea soferilor profesionisti Jump to content

CAND INCEPE ZIUA DE LUCRU ?


CECOR

Recommended Posts

 • Members

Va intreb urmatoarea chestiune:

- Cand incepe ziua de lucru ? Adica cand incepe perioada de 24 H in care trebuie sa efectuezi repausul zilnic obligatoriu ?

Si aici sunt doua situatii :

1. Tahograf analog (diagrame) : atunci cand introduce diagram tahograf sau atunci cand incepi activitatile ?

EXEMPLU : un sofer incheie pe o diagrama un repaus de 10 ore. Schimba diagrama si continua cu 8 ore de repaus.Apoi incepe activitatile.In acest caz, se considera ca a folosit 8 ore din programul zilnic de lucru ( din cele 13 sau 15 ore) ?

2. Tahograf digital : atunci cand introduce simbolul tarii unde isi incepe perioada de serviciu zilnic sau atunci cand incepe activitatile ?

EXEMPLU : un sofer introduce simbolul tarii unde isi incepe perioada de serviciu zilnic dar cursa se amana .Se efectueaza alte 8 ore de repaus. Se considera ca a folosit 8 ore din programul zilnic de lucru ( din cele 13 sau 15 ore) ?

DIN LEGISLATIE :

Norme privind repausul zilnic: O nouă perioadă de 24 de ore începe odată cu reluarea activităților după o perioadă de repaus zilnic sau săptămânal corespunzătoare.

(Vezi Explicații privind Regulamentul (CE) nr. 561/2006 în sprijinul punerii în aplicare armonizate a controalelor rutiere)

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3821/85 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 1985

Articolul 15

(2) Conducătorii auto folosesc foi de înregistrare sau carte de conducător auto în fiecare zi în care conduc, începând din momentul în care preiau vehiculul. Foaia de înregistrare sau carte de conducător auto nu se retrage înainte de sfârșitul zilei de lucru, numai în cazul în care această acțiune este autorizată. Nici o foaie de înregistrare sau carte de conducător auto nu se folosește pentru a acoperi o perioadă mai lungă decât cea stabilită.

(vezi si art 34(1) din REG 165/2014)

(5a) Conducătorul auto introduce în aparatura de înregistrare, conform anexei IB, simbolul țării unde își începe și cel al țării unde își încheie perioada de serviciu zilnic. Un stat membru poate totuși să impună conducătorilor de vehicule care efectuează un transport în interiorul teritoriului său adăugarea la simbolul țării a unor specificații geografice mai detaliate, în măsura în care acel stat membru le-a notificat Comisiei înainte de 1 aprilie 1998, dar nu mai mult de un număr de 20 de specificații.

REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 4 februarie 2014

În hotărârea sa în cauza C-394/92 Michielsen and Geybels Transport Service ( 1 ), Curtea de Justiție a furnizat o definiție a termenului „zi de lucru”, iar autoritățile de control ar trebui să interpreteze dispozițiile prezentului regulament în lumina respectivei definiții. „Ziua de lucru” începe în momentul în care conducătorul auto își activează tahograful după o perioadă de repaus săptămânal sau zilnic sau, în cazul în care repausul zilnic este divizat în perioade distincte, după o perioadă de repaus cu durata de cel puțin nouă ore. „Ziua de lucru” se încheie la începutul unei perioade de repaus zilnic sau, în cazul în care repausul zilnic este divizat în perioade distincte, la începutul perioadei de repaus de minimum nouă ore consecutive.

http://www.tachodata.com/faq.htm#MENU1

5. What is a working day?

Any period of 24 hours beginning with the resumption of other work or driving after the last daily or weekly rest period. Category 1

http://www.tachomagic.com/faq.php

What is a working day?

Any period of 24 hours beginning with the resumption of other work or driving after the last daily or weekly rest period.

Under EC/AETR rules 'days' are any periods of 24 hours beginning with the resumption of other work or driving after the last daily (or weekly) rest period.

Link to comment
Share on other sites

 • Administrators

Cultura Generala

- (titlu se refera la OM nu la agricultura)

un coleg era foarte suparat ca un moderator aici in cafena a atras atentia unui user sa se exprime corect, ca noi suntem soferi nu profesori de gramatica sau de limba romana !

toti facem greseli dar nu una dupa alta, cu toate ca lucram intr-un domeniu in care nu avem voie sa facem nici o greseala cat de mica !

citez din recomandarile facute inspectorilor din UE:

2.1.4.3 Atitudine

Pentru ca agenții de control să-și poată îndeplini funcția de promovare a siguranței rutiere și a

concurenței echitabile prin monitorizarea respectării reglementărilor concepute în acest sens,

aceștia trebuie să considere înregistrările conducătorilor auto ca fiind versiuni adevărate ale

unor evenimente reale, cu excepția cazului în care au motive să suspecteze contrariul, când

devine necesară efectuarea tuturor investigațiilor necesare pentru a stabili faptele și pentru a

se convinge de autenticitatea înregistrărilor respective și de respectarea reglementărilor.

Agenții de control trebuie să acorde conducătorilor auto și întreprinderilor prezumția de

nevinovăție, cu excepția cazului în care posedă dovezi care atestă contrariul, deși au dreptul

să ia în considerare rezultatele verificărilor anterioare privind punerea în aplicare a legii

efectuate în cazul vehiculelor unei întreprinderi în legătură cu activitățile desfășurate de

acestea.

Agenții de control nu trebuie să adopte o atitudine care să fie percepută de conducătorii auto

ca fiind superioară și condescendentă și care nu face decât să creeze obstacole între agentul

de control și conducătorul auto.

Prin exercitarea discernământului profesional în momentul evaluării încălcărilor, agenții de

control trebuie să ia în considerare circumstanțele atenuante și cazurile de forță majoră

rezultate în urma presiunilor exercitate din multe părți asupra operațiunilor de transport

comercial, care afectează respectarea reglementărilor.

Aceștia trebuie să se asigure că cercetările lor sunt efectuate într-o manieră profesională, cu

obiectivitate și imparțialitate.

revenind la intrebare, sunt dezamagit sa vad de catre cine este formulata, asteptam intrebarea asta dar de la un sofer !

legea este destul de clara , doar ca citind ajungem la titlul acestei postari

referitor la "softul" folosit de inspectori, face acelasi lucru pe care il face navigatorul pentru soferi : ii ajuta sa-si faca treaba, DOAR II AJUTA nu este Dumnezeu sa ia decizii in locul oamenilor !

si ca sa stiti toti, exista un aparat care face acelasi lucru cu diagramele ( un coleg aici pe site i-a zis "valiza magica")

Reg 561 / 2006

Art.4

Aliniatul k:

k) „durată zilnică de condus”: durata totală de condus acumulată între sfârşitul unei

perioade de repaus zilnic şi începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o

perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămânal;

Articolul 15 alineatul (5) litera (a)

În cazul tahografelor digitale, conducătorul auto trebuie să introducă simbolul țării în care

începe/termină perioada de lucru zilnică, aceasta vizând orice modificări care pot avea loc în

legătură cu vehiculul.

Nerespectarea acestei cerințe constituie o încălcare.

Conducătorul auto trebuie să înregistreze activitățile cu ajutorul dispozitivului de înregistrare pe

baza metodelor prevăzute specifice tipului de tahograf utilizat, astfel cum se indică mai jos.

Nerespectarea acestei cerințe poate atrage după sine măsuri executorii.

- „Pauze sau perioade de repaus”. Acestea acoperă pauzele din timpul perioadelor de

muncă/conducere și al perioadelor de repaus zilnic sau săptămânal. În acest timp

conducătorii auto nu au dreptul să efectueze activități de conducere sau altă muncă.

Pauzele trebuie utilizate exclusiv pentru odihnă. Pe parcursul unei perioade de repaus

un conducător auto trebuie să poată dispune liber de timpul său. Un conducător auto

implicat într-o activitate în timp ce tahograful este setat la o pauză sau o perioadă de

repaus săvârșește o infracțiune.

-În cazul în care conducătorii auto au selectat o anumită setare din greșeală, aceștia trebuie în

mod rezonabil să introducă datele manual sau să imprime detaliile erorii imediat ce aceasta

devine evidentă.

REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in data de 28.02.2014

Art.34:

Folosirea cardurilor de conducător auto și a foilor de

înregistrare

-aliniatul 1

Conducătorii auto folosesc foi de înregistrare sau

cardurile de conducător auto în fiecare zi în care conduc,

începând din momentul în care preiau vehiculul. Foaia de înre­

gistrare sau cardul de conducător auto nu se retrag înainte de

sfârșitul zilei de lucru, decât în cazul în care retragerea foii sau a

cardului respective este autorizată. Nicio foaie de înregistrare sau

niciun card de conducător auto nu se folosește pentru a acoperi

o perioadă mai lungă decât cea prevăzută.

-aliniatul 7:

-conducatorul auto introduce in tahograful digital simbolul tarii unde isi incepe si cel al tarii in care isi incheie ziua de lucru.

Articolul 48

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei

publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europen

eu sper ca in legatura cu cardul nu sunt loc de interpretari de nici un fel si punct, cu toate ca unii dintre colegi se mai "joaca" , cu selectorul de la tahograf !

- sa incepem cu diagramele !

unii dintre colegii mei au zis in cafenea ca din moment ce ei au bagat diagrama in tahograf deja ei sunt la munca chiar daca tahograful analog a ramas setat pe "pat" !

total gresita afirmatia , si am sa arat si de ce :

Reg: 561 face trimitere la Dir.15 din 2002 care zice asa:

Articolul 3

Definitii

In sensul prezentei directive:

`timp de lucru` reprezinta:

in cazul lucratorilor mobili: perioada de la inceputul pana la sfarsitul timpului de lucru, in timpul caruia lucratorul mobil se afla la postul sau de lucru, la dispozitia angajatorului si in exercitiul functiilor sau activitatilor sale, adica:

perioada dedicata tuturor activitatilor de transport rutier. Aceste activitati sunt, cu precadere, urmatoarele:

conducerea autovehiculului;

incarcarea si descarcarea;

ajutorul acordat pasagerilor la urcarea si coborarea din vehicul;

curatenia si intretinerea tehnica;

toate celelalte activitati vizand asigurarea sigurantei vehiculului, a incarcaturii sale si a pasagerilor sau indeplinirea obligatiilor legale sau de reglementare direct legate de operatiunea de transport aflata in desfasurare, inclusiv supravegherea incarcarii si descarcarii, formalitatile administrative legate de politie, vama, serviciul de imigrare, etc.;

perioadele de timp in care acesta nu poate dispune liber de timpul sau si i se cere sa fie la postul sau de lucru, gata sa intreprinda activitatea sa normala, indeplinind anumite sarcini asociate serviciului, in special in timpul perioadelor cand asteapta sa se faca incarcarea sau descarcarea, daca durata previzibila a acestora nu este cunoscuta dinainte, si anume fie inaintea plecarii fie chiar inaintea inceperii efective a perioadei in chestiune, sau in conditiile generale negociate intre partenerii sociali si/sau in conditiile legislatiei statelor membre;

in cazul conducatorilor auto independenti, aceeasi definitie se aplica perioadei cuprinse intre inceputul si sfarsitul lucrului, in timpul careia conducatorul auto independent se afla la postul sau de lucru, la dispozitia clientului sau exercitandu-si functiile sau activitatile altele decat activitatea administrativa generala care nu este direct legata de operatia de transport respectiva aflata in curs de desfasurare.

Perioadele de pauza la care se face referire la art. 5, perioadele de odihna la care se face referire la art. 6 si, fara a aduce atingere legislatiei statelor membre sau acordurilor dintre partenerii sociali care prevad ca aceste perioade ar trebui compensate sau limitate, perioadele de disponibilitate mentionate la lit. (B) a prezentului articol, sunt excluse din timpul de lucru;

dragi colegi, daca nu ati selectat "alte activitati" sau "disponibilitate" din meniul tahografului,

tot in repaus sunteti , nu mai scrieti aberatii !

asa cum scrie mai sus, din moment ce eu am selectat "pat" din meniul tahografului , sunt liber sa fac ce vreau si ce doresc eu, nu sunt obligat sa stau intins pe spate in pat si sa ma fac ca dorm, repet: sunt liber sa fac ce doresc !

sa o luam si babeste acum :

este sambata , eu ca sofer mai am 6 ore de condus pe saptamana in curs dupa care trebuie sa fac un "repaus saptamanal normal" ( de 45 de ore).

pun diagrama in tahograf la ora 07 dupa ce am efectuat repausul zilnic normal, si termin la ora 14

aici legea ma lasa sa aleg: ori schimb acum diagrama si pun alta noua in tahograf, ori o las pe cea care am folosit-o !

ambele variante sunt perfect legale si iarasi punct.

eu aleg varianta cu cea folosita in acest caz ca sa pot exemplifica raspunsul la intrebarea pusa:

-urmatoarea diagrama o schimb duminica in jurul orei 7 am, dar asta nu inseamna ca am intrerupt repausul saptamanal.

-luni in jurula orei 7 am schimb iarasi diagrama si continui repausul pana fac minimul cerut de lege, adica la ora 11 am apoi imi incep o noua saptamana de munca !

perfect legal, fara nici o durere de cap !

sper ca am fost destul de clar raspunsul la intrebare din titlu topicului, daca mai sunt nelamuriri o sa revin !

Link to comment
Share on other sites

 • Members

Intrebarea mea are un cu tot alt scop, ma intereseaza parerile voastre cu privire la momentul in care incepe perioada de 24 ore precizata aici in Reg 561/06, Articolul 8, punctul 2. Pe parcursul fiecărei perioade de 24 de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal, conducătorul auto trebuie să efectueze o nouă perioadă de repaus zilnic.Respectiv intrebarea se rezuma la : introducerea unei diagrame tahograf sau introducerea simbolului de tara se considera momentul de inceput al perioadei de 24 ore?

Si am plecat cu aceasta dezbatere datorita urmatoarelor constatari :

- In repetate randuri, autoritatile de control au solicitat ca pe fiecare diagrama tahograf sa se regaseasca un repaus zilnic (!!).

- Exista situatia in care schimbarea unei diagrame nu se interpreteaza ca o intrerupere a repausului , de exemplu inregistrarea unui repaus saptamanal, la cabina, atunci cand soferul se afla departe de sediu/domiciliu. In acest caz soferul schimba diagrama la fiecare 24 ore. Daca se afla, insa, la sediul companiei sau domiciliu, lucrurile stau cu totul altfel.

- Trebuie sa existe o aplicare uniforma a prevederilor legale, atat la detinatorii de tahografe digitale cat si la analog, nu se poate beneficia de un avantaj pentru o categorie dintre ei.

Asa ca, daca la digital se considera ca introducerea simbolului de tara corespunde cu inceperea perioadei de serviciu, atunci la analog introducerea diagramei tahograf are acelasi rezultat. Daca, insa, reluarea in fapt activitatilor corespunde cu debutul perioadei de 24 ore, pentru ambele tipuri de tahografe trebuie sa fie valabil.

Referitor la prevederea : Conducătorii auto folosesc foi de înregistrare sau cardurile de conducător auto în fiecare zi în care conduc, începând din momentul în care preiau vehiculul si introducerea simbolului de tara/introducerea diagramei se asociaza cu momentul in care preiau vehiculul, aceasta nu este valabila si in cazul in care soferul se afla departe de sediu/domiciliu , soferul fiind la cabina tot timpul.

Deci, soferul este departe de sediu/domiciliu, se afla la cabina, si schimba diagrama zilnica. El scoate diagrama din tahograf pe care- de exemplu- se afla un repaus de 11 ore si introduce o noua diagrama pe care continua cu 8 ore repaus. Cand incepe perioada de 24 ore ?

Discutia este interesanta, mai ales daca intelegem ca obligatia din REG 3821/85, punctul 5a, Conducătorul auto introduce în aparatura de înregistrare, conform anexei IB, simbolul țării unde își începe și cel al țării unde își încheie perioada de serviciu zilnic este valabila doar in acest sens, adica atunci se incepe perioada de serviciu sa se introduca simbolul de tara. Pentru a fi valabil si celalalt sens, respectiv introducerea simbolului de tara corespunde cu inceperea perioadei de serviciu zilnic….ei, asta este cu totul altceva !

Sunt conducatori auto care considera :

- Ai introdus simbol de tara, ai inceput perioada de serviciu….La fel la diagrama, ai introdus diagrama , ai inceput perioada de serviciu…..

- Perioada de serviciu incepe odata cu reluarea activitatilor….

Manualul TRACE- Explicații privind Regulamentul (CE) nr. 561/2006 în sprijinul punerii în aplicare armonizate a controalelor rutiere – indica autoritatilor de control sa considere ca “O nouă perioadă de 24 de ore începe odată cu reluarea activităților după o perioadă de repaus zilnic sau săptămânal corespunzătoare. ”

Introducerea unei diagrame tahograf sau introducerea simbolului de tara se considera reluarea activitatilor ?

Raspunsul lui Gongy este corect.....

Link to comment
Share on other sites

 • Administrators

repet ce am zis mai sus, eu unul deja m-am saturat de povesti, aici vorbim de lege si de aplicarea ei in practica

citez intrebarea formulata de tine:

"Introducerea unei diagrame tahograf sau introducerea simbolului de tara se considera reluarea activitatilor" ?

-doar introducerea diagramei in tahograf fara a selecta o activitate, sau fara a misca autovehiculul respectiv nu este considerat inceputul acelei "perioade de 24 de ore" la care ai facut referire.

concret : intr-o zi am plecat la munca foarte devreme, (miercuri sa zicem) ora 04 dupa un repaus zilnic de peste 11 ore,

am terminat munca si am parcat camionul la ora 18.

eu ca sofer am doua variante, chiar trei la indemana pentru schimbul de diagrama, esti de acord ?

1- sa vin main de dimineata in jurul orei 04 sa schimb diagrama cu toate ca maine eu plec in cursa la ora 10

2- sa scot diagrama din tahograf si sa pun una noua , fara sa mai fiu nevoit sa vin la ora 04 la camion, ci in jurul orei 11

cand trebuie sa plec la munca

3-scot diagrama din tahograf la ora 18 o inchei si o pun la cutie, apoi plec acasa

maine la ora 11 vin la camion , iau diagrama de ieri o desenez frumos pe spate acolo unde este simbolul "Pat", incepand cu ora 18 pana la ora 24, apo iau o diagrama noua si la fel , o desenez pe spate de la ora 00 pana la ora 11 tot pe simbolul "Pat"si o introduc in tahograf si incep munca pe ziua in curs

asa cum am mai zis , toate variantele sunt perfect legale !

eu ca sofer profesionist aleg varianta care ma avantajeaza pe mine, si schimb diagrama la ora 18 dupa ce am parcat .

daca ma iau dupa ce zici tu ca in momentul in care am introdus diagrama in tahograf am inceput cele 24 de ore despre care vorbim, deja am probleme mari de tot !

eu am un regulament care ma lasa sa fac asta:

Articolul 34

Folosirea cardurilor de conducător auto și a foilor de

înregistrare

(1) Conducătorii auto folosesc foi de înregistrare sau

cardurile de conducător auto în fiecare zi în care conduc,

începând din momentul în care preiau vehiculul. Foaia de înre­

gistrare sau cardul de conducător auto nu se retrag înainte de

sfârșitul zilei de lucru, decât în cazul în care retragerea foii sau a

cardului respective este autorizată. Nicio foaie de înregistrare sau

niciun card de conducător auto nu se folosește pentru a acoperi

o perioadă mai lungă decât cea prevăzută.

deci eu scot diagrama pe ziua respectiva dupa ce am terminat munca si o inlocuiesc cu una noua pentru a scapa de trezirea de la ora 04 si pentru a scapa de un drum in plus la camion !

-intruducerea manuala a simbolului de tara confirma inceputul acelei perioade de 24 de ore asa cum zice si in regulament

-tocmai pentru asta a fost introdus tahograful digital, are o mai mare acuratete de inregistrare a datelor.

este dreptul meu sa te contrazic , si am facut-o cu argumente legale.

tu ai ceva in baza caruia ma poti sanctiona ? :-??

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Members

Mihai, normal ca varianta corecta este : ziua de lucru incepe atunci cand incep activitatile. Si atat !

Am pornit discutia pentru ca exista puncte de vedere diferite, care se contrazic . Chiar si tu faci o diferenta intre a introduce diagrama ( si zici ca nu reprezinta debutul zilei de lucru) si introducerea simbolului de tara ( care zici ca reprezinta debutul zilei de lucru). Deci, chiar si tu sustii ca nu se aplica unitar regulile,pentru toate tipurile de aparate tahograf.

Cine zice ca introducerea simbolului de tara inseamna inceputul unei zile de lucru ?

In regulament scrie altceva, inceputul perioadei de serviciu zilnic sa fie insotit de codul tarii respective.Atat !

Asta nu inseamna ca o introducere de cod de tara INSEAMNA si un inceput de program zilnic.Nu ?

Scrie acolo ca nu pot introduce simbol de tara si in alte situatii ? Nu !

Acolo se discuta doar o situatie, respectiv inceperea unui program , si te obliga sa introduci si simbolul tarii.

Sa vedem pareri....

Link to comment
Share on other sites

 • Members

Dupa parerea dumneata,domnule Cecor,se poate sa introduci initialele unei tari oricand si oricum.Aceste initiale se introduc atunci cand se incepe activitatea zilnica ,respectiv cand se incheie aceasta activitate.Si mai sunt cazuri in care se poate introduce initialele tarii chiar daca nu incepi activitatea zilnica.Domnul Gongy si multi altii stiu cand se face asa ceva.Dar am rugamintea sa ghicesti dumneata acest lucru.

Link to comment
Share on other sites

 • Members

SONDAJ :

Cand incepe ziua de lucru ?

1.Tahograf analog

A. Cand se introduce digrama in aparatul tahograf.

B. Cand incep activitatile.

2.Tahograf digital

A. Cand se introduce simbol/cod de tara.

B. Cand se introduce simbol/cod de tara si se incep activitatile.

C. Cand se incep activitatile.

Va reamintesc ca am pornit aceasta discutie doar din dorinta de a afla cat mai multe pareri asupra acestei chestiuni. Nu am avansat nicio varianta, nu am sustinut ca trebuie/nu trebuie facut ceva. Doar am pornit o discutie. Intervin cu exemple in favoarea/defavoarea celor spuse tocmai pentru a deschide alte variante raspuns.Daca va uitati cu atentie in prima postare, am introdus prevederi legale care conduc catre raspunsuri diferite. Aceleasi prevederi legale au fost reluate si in urmatoarele comentarii.

Link to comment
Share on other sites

 • Members

REF 3821,15(5a) Conducătorul auto introduce în aparatura de înregistrare, conform anexei IB, simbolul țării unde își începe și cel al țării unde își încheie perioada de serviciu zilnic.

INTREBARE :

Care dintre urmatoarele variante rezulta din acest text ?

a) atunci cand incepe/incheie perioada de serviciu OBLIGATORIU introduce simbol de tara

B) atunci cand introduce simbol de tara OBLIGATORIU incepe/incheie perioada de serviciu

Link to comment
Share on other sites

 • Members
Firar ia de scoala sa fie, ziua de lucru sau "programul" cum spunem uii dintre noi soferii, se incepe atunci cand se pune roata in miscare a camionului sau cand se trece manual tahograful pe alte activitati. Indiferent ca vorbim de diagrama sau de card, nu inteleg de ce trebuie o intreaga poveste sa i raspundeti colegului la o intrebare atat de simpla

Ok,deci Florin spune ca ziua incepe atunci cand se incep activitatile, si nu cand se introduce simbolul de tara (digital) sau diagrama (analog).

Raspunsul este in concordanta cu :

Norme privind repausul zilnic: O nouă perioadă de 24 de ore începe odată cu reluarea activităților după o perioadă de repaus zilnic sau săptămânal corespunzătoare (http://ec.europa.eu/transport/modes/roa ... ext_ro.pdf , pagina 41)

Link to comment
Share on other sites

 • Members

Ok, deci Gongy fundamenteaza punctul de vedere pe

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3821/85 ,Articolul 15(5a) Conducătorul auto introduce în aparatura de înregistrare, conform anexei IB, simbolul țării unde își începe și cel al țării unde își încheie perioada de serviciu zilnic.

Si considera ca daca a introdus simbolul de tara este o declaratie a soferului ca a inceput perioada de serviciu zilnic. Deci, dansul sustine ca introducerea acestui simbol de tara ECHIVALEAZA cu inceperea lucrului, fara sa conteze daca, in fapt, a inceput activitatile. Practic, punctul de vedere al dansului este ca introducerea simbolului de tara are o mai mare importanta in dinamica programului decat inceperea efectiva a activitatilor.

Astept si alte puncte de vedere :)

Link to comment
Share on other sites

 • Members

Repet, eu nu sustin nimic, doar am dorit o dezbatere/sondaj/discutii

Asaaaa....bun exemplul !

In print-ul expus mai sus, activitatile au inceput la 05:12 iar simbolul de tara a fost introdus la 05:18 deci cu 6 minute dupa inceperea programului zilnic.

Evident, trebuia introdus simbol de tara la 05:12....

Dar, in acest exemplu, de cand incepe ziua de lucru ? De la 05:12, asa cum zic eu ? Sau de la 05:18,asa cum zici tu ? Ca parca tu zici ca nu conteaza cand incepe activitatile, conteaza cand introduce simbol de tara ....:)

Link to comment
Share on other sites

 • Members
Ok, deci Gongy fundamenteaza punctul de vedere pe

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3821/85 ,Articolul 15(5a) Conducătorul auto introduce în aparatura de înregistrare, conform anexei IB, simbolul țării unde își începe și cel al țării unde își încheie perioada de serviciu zilnic.

Si considera ca daca a introdus simbolul de tara este o declaratie a soferului ca a inceput perioada de serviciu zilnic. Deci, dansul sustine ca introducerea acestui simbol de tara ECHIVALEAZA cu inceperea lucrului, fara sa conteze daca, in fapt, a inceput activitatile. Practic, punctul de vedere al dansului este ca introducerea simbolului de tara are o mai mare importanta in dinamica programului decat inceperea efectiva a activitatilor.

Astept si alte puncte de vedere :)

Am avut ceva mesaje'mai glumete aseara .le.am sters

Revenind la punct de vedere :

Are dreptate Gongy.. Asa o vad si eu... Introducerea simbol inceput/final = inceput/final de activitati

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • Members

O întrebare : încep la ora x activitatea, prin introducerea simbolului țării. După perioada de repaus zilnic sau săptămânal, bineînțeles. Ipotetic vorbind, de la ora 22.Condus + alte activități, 3 ore. Presupunând ca descarcam noaptea, la ora 01 închidem programul. Simbol tara etc. Peste 1 ora, doua te suna șefu - vezi ca x a rămas în pana, nu-i mai pornește mașina etc. Sau n alte posibilități. Mergi și ajută-l. Ce e de făcut în situația asta? Ii zici lu șefu ca te doare la bascheți, ai încheiat activitatea? Și te trezești mâine pe dreapta? Sau pornești din nou la drum, după 1.2 ore? având la dispoziție 13-15 ore după introducerea simbolului de tara, implicit început perioada de munca?

Link to comment
Share on other sites

 • Moderators
Ii zici lu șefu ca te doare la bascheți, ai încheiat activitatea?

Da, asta trebuie să-i spui, deși de preferat să folosești altă formulare. Practic ''ai declarat'' odată că ai terminat munca (prin introducerea simbolului end country) și evident, ești în repaus. Tu dacă miști mașina (cu sau fără introducerea, din nou, a simbolului begin country) vei avea de suportat consecințele neefectuării perioadei de repaus zilnic.

Argumentul că te miști fiind încă în interiorul arcului de 13/15 ore de la prima începere de program nu are nici o valoare. Legea te obligă să declari începutul și sfârșitul perioadei de serviciu, ori odată ce ai făcut asta nu mai e loc de manevre.

Și te trezești mâine pe dreapta?

Dacă te dă afară pentru că ai respectat legea eu zic că tu ești în câștig, nu patronul.

P.S. Între noi fie vorba... odată încheiat programul, pe durata repausului telefonul stă pe silențios... A doua zi îi spui simplu: ''Dormeam șefu', n-am auzit când ați sunat!'' ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Members

Interesanta abordarea lui cri5tian. Practic, el descrie ca reala urmatoarea situatie :

- se face un program de 3 ore ( de exemplu) apoi se introduce simbol de tara (end country).Conducatorul auto doreste sa continue programul de lucru dar - dupa cum reiese din recomandarea domnului cri5tian- nu mai este posibil atat timp cat a introdus acel simbol de tara (end country).

Adica firma respectiva plateste un sofer, cumpara un camion de un sac de bani, cauta comenzi de transport, plateste taxe....si sta sa se uite la camion/sofer cum sta in parcare pentru un amarat de simbol de tara, in situatia in care regulile cu privire la activitatile soferului permit continuarea programului de lucru.

Hai sa discutam putin aceasta recomandare oferita de colegul nostru :

- in primul rand se amplifica "valoarea " introducerii acestui simbol, pana la stadiul in care o astfel de operatiune modifica prevederile Regulamentului 561. Practic, REG 561 devine restrictiv, prin judecarea in exces a unor functii manuale de introducere. Devine mult mai importanta o introducere de simbol de tara, in acceptiunea celui care face recomandarea, in comparatie cu activitatile desfasurate de conducatorul auto.Deci, obligatia de a introduce simbolul de tara atunci cand se incepe/termina ziua de lucru este judecata FIX invers, ai introdus simbolul de tara - esti obligat sa faci ceva...( ori sa incepi/ori sa termini programul de lucru). Se pierde din vedere spiritul Regulamentului, anume ca judecam programul soferului DOAR luand in calcul activitatile desfasurate. Fara alte comentarii !

Va supun atentiei si urmatoarele aspecte :

DEFINITIE : „ziua de lucru ”

Aceasta definitie se extrage din definitia conducerii zilnice, care indica clar perioada de conducere “zilnica” si dimensioneaza acest interval temporal (zi), care este diferit de ziua calendaristica. Astfel, Reg 561/06, Articolul 4, (k) „durată zilnică de conducere”: durata totală de conducere acumulată între sfârșitul unei perioade de repaus zilnic și începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic și o perioadă de repaus săptămânal; Deci, “ ziua “ este perioada cuprinsa între sfârșitul unei perioade de repaus zilnic și începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic și o perioadă de repaus săptămânal. O perioada de repaus se termina atunci cand se incepe o activitate.

In manualul “ VOSA Drivers Hours Rules “, pagina 7, se precizeaza : In conformitate cu regulile CE / AETR prin ” zi ” se intelege orice perioadă de 24 ore începând cu reluarea de altă muncă sau de conducere , după ultimul zilnic(sau săptămânal)repaus.

In manualul TRACE (Explicații privind Regulamentul (CE) nr. 561/2006 ): O nouă perioadă de 24 de ore începe odată cu reluarea activităților după o perioadă de repaus zilnic sau săptămânal corespunzătoare.

Tachograph Data Ltd (TDL)(Professional Tachograph Analysis) :Ce este o zi de lucru? Orice perioadă de 24 de ore începând cu reluarea de altă muncă sau de conducere după ultima perioadă de repaus zilnic sau săptămânal.

In Regulamentul (UE) nr. 165/2014 În hotărârea sa în cauza C-394/92 Michielsen and Geybels Transport Service ( 1 ), Curtea de Justiție a furnizat o definiție a termenului „zi de lucru”, iar autoritățile de control ar trebui să interpreteze dispozițiile prezentului regulament în lumina respectivei definiții. „Ziua de lucru” începe în momentul în care conducătorul auto își activează tahograful după o perioadă de repaus săptămânal sau zilnic sau, în cazul în care repausul zilnic este divizat în perioade distincte, după o perioadă de repaus cu durata de cel puțin nouă ore. „Ziua de lucru” se încheie la începutul unei perioade de repaus zilnic sau, în cazul în care repausul zilnic este divizat în perioade distincte, la începutul perioadei de repaus de minimum nouă ore consecutive.

Termenul “ activare “ utilizat aici nu face referire la definitiile din Regulamentul 3821,Anexă 1B, sau Regulamentul 165,Art 2,litera l , face referire doar punerea acestuia in functiune, la debutul inregistrarii unei activitati.

FORMA ORIGINALA A REGULAMENTULUI :

In its judgment in Case C-394/92 Michielsen and Geybels Transport Service , the Court of Justice provided a definition of the term ‘daily working period’, and the control authorities should read the provisions of this Regulation in the light of that definition. The ‘daily working period’ commences at the time when the driver switches on the tachograph following a weekly or daily rest period, or, if the daily rest is divided into separate periods, following a rest period of at least nine hours’ duration. It ends at the beginning of a daily rest period or, if the daily rest is divided into separate periods, at the beginning of a rest period extending over a minimum of nine consecutive hours.

at the time when the driver switches = în momentul în care șoferul comută

mette in funzione ( varianta in italiana) = pune in functiune

Directiva 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al lucrătorilor mobili din sectorul transportului rutier completează Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind perioadele de conducere și de repaus, care reglementează majoritatea activităților conducătorilor auto profesioniști, și anume conducerea autovehiculelor pentru transportul mărfurilor și al călătorilor. Directiva este o lex specialis a Directivei 2003/88/CE3 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru și se referă la alte aspecte ale timpului de lucru în sectorul transportului rutier, în afară de perioadele de conducere și de repaus. (RAPORT AL COMISIEI privind implementarea, în perioada 2005-2006, a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier)

Regulamentul 561/2006 stabileşte perioadele de conducere, perioadele de repaus zilnice şi săptămânale şi pauzele aferente acestor perioade. Directiva 2002/15 stabileşte timpul de lucru pentru conducătorii auto şi pauzele aferente acestor timpi de lucru.

Link to comment
Share on other sites

 • Administrators

Ai dat cu bata-n balta ..... Adrian ..... Of of

Te citez ,, Deci, “ ziua “ este perioada cuprinsa între sfârșitul unei perioade de repaus zilnic și începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic și o perioadă de repaus săptămânal. ,,

O zi de munca repezinta durata de timp care cuprinde perioada de munca si odihna zilnica aplicata !!

Apropo , daca in art 15 alineatul 5a se cere ca ( , ) conducătorul auto sa introducă simbololul tarii unde isi începe si simbolul tarii unde isi încheie PERIOADA DE SERVICIU , nu crezi ca odata ce declara ,, oficial ,, sfârșitul muncii acesta sa fie considerat ca atare ? Si lucrurile se leagă ...... Avem o perioada de serviciu , o odihna ..... Zi de munca ..... Simplu ..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.